Universiteit Leiden

nl en

Informatica & AI

Bachelor Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie van de Bachelor Informatica houdt zich bezig met de evaluatie van alle bacheloropleidingen bij het LIACS: Informatica, de specialisaties Kunstmatige Intelligentie, Informatica & Economie en Bioinformatica.

Wat doet de Opleidingscommissie?

De Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de verschillende BSc-programma's bij LIACS. Formeel heeft de commissie instemmings- en adviesrecht, onder meer over de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examen Regeling (OER). De commissie bestaat uit 4 studentleden, 3 docenten en een ambtelijk secretaris.  De student-leden worden jaarlijks gekozen. De Opleidingscommissie is een belangrijk orgaan waar studenten terecht kunnen met suggesties of klachten over het onderwijs en ideeën ter verbetering. De studentleden zijn de vertegenwoordigers van hun jaar en specialisatie, en kunnen als zodanig door medestudenten worden benaderd.

Leden

De huidige samenstelling van de commissie sinds 1 november 2019 is als volgt:

• Dr. Mitra Baratchi (docentlid)
• Drs. Esme Caubo (ambtelijk secretaris)
• Luka Janssens (studentlid)
• Viola Braams (studentlid)
• Mohammad Ali Derakhshan (studentlid)
• Kylian Kropf (studentlid)
• Dr. Rens Meerhoff (docentlid)
• Dr. Todor Stefanov (docentlid)
• Dr. Frank Takes (voorzitter)
• Assessor Onderwijs van De Leidsche Flesch (toehoorder)

Neem contact op met de Opleidingscommissie

De mening van studenten is belangrijk bij het evalueren van de kwaliteit van onze onderwijsprogramma's. De Opleidingscommissie zorgt ervoor dat studenten worden gehoord. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor suggesties om het onderwijs te verbeteren. Je kunt dit doen via het algemene e-mailadres hieronder of door contact op te nemen met een van de leden.
oc-bsc@liacs.leidenuniv.nl

BSc Informatica Opleidingscommissie : Vlnr. Todor Stefanov, Mitra Baratchi, Rens Meerhoff, Esme Caubo, Kylian Kropf, Viola Braams, Frank Takes, Mohammad Ali Derakhshan, Luka Janssens
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.