Universiteit Leiden

nl en

Informatica & AI

Events

Het LIACS organiseert verschillende lezingenseries, zoals het Florence Nightingale Colloquium, LCN2 Seminars, de Ada Lovelace Distinguished Lecture Series en het OTICS Colloquium.

Florence Nightingale Colloquium

Ter ere van de beroemde statisticus Florence Nightingale organiseert het Data Science Research Programme een reeks seminars in samenwerking met de LIACS en MI. Regelmatig geeft een toonaangevende spreker een lezing over een actueel thema over data science in het Snelliusgebouw. De seminars zijn gericht op een breed publiek; in het bijzonder nodigen wij promovendi en begeleiders uit die betrokken zijn bij het Data Science Research Programme, evenals collega's van LIACS en MI om deel te nemen. Het seminar wordt ondersteund door MI en LIACS.

Kijk voor meer informatie op de lezingenpagina.

LCN2 Seminars

Een maandelijks seminar over complexe netwerken, gericht op wetenschappers uit alle disciplines.

Het Leiden Complex Networks Network (LCN2) brengt wetenschappers samen die een gezamenlijk belang hebben in zowel theoretische modellen als empirische analyses van complexe netwerken en random graphs. Het LCN2-netwerk propageert het gebruik van netwerken om complexe systemen in de echte wereld te beschrijven en heeft tot doel analytische en numerieke methoden te ontwikkelen. Tegelijk staat het netwerk ook open voor andere onderzoeksbenaderingen voor het bestuderen van complexe systemen.

Ideeën uitwisselen op seminars

Leden van het netwerk ontmoeten elkaar tijdens maandelijkse seminars, elk bestaande uit een of twee wetenschappelijke voordrachten. De voordrachten zijn gericht op een breed publiek, wat constructieve uitwisseling van ideeën tussen wetenschappers uit verschillende disciplines mogelijk maakt.

Maillijst en meer informatie

Aankondigen over LCN2, de bijeenkomsten, activiteiten en wetenschappelijke bijdrages sturen wij via een maillijst. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar lcn2+subscribe@googlegroups.com.

Kijk voor meer informatie op de lezingenpagina.

Ada Lovelace Distinguished Lecture Series

De Ada Lovelace Distinguished Lecture Series brengt excellente computerwetenschappers van over de hele wereld naar de Universiteit Leiden. De sprekers delen spannende ideeën en resultaten uit de voorhoede van de wetenschap.

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) organiseert tweemaal per jaar de Ada Lovelace-lezingen. Naast computerwetenschappers, alumni en studenten uit de computerwetenschappen is iedereen met een serieuze interesse in het veld uitgenodigd voor de lezingen. De lezingen worden aangekondigd via de e-maillijst LIACS Talks, waarin ook andere onderzoekspresentaties worden verspreid. U kunt zich abonneren op deze lijst via een mail naar dit adres.

OTICS Colloquium

Incidenteel ontvangt LIACS een vooraanstaande informaticadeskundige voor een lezing over Overarching Themes In Computer Science (OTICS).

De lezingen zijn gericht op het identificeren van nieuwe blijvende thema's op het gebied van informatica en op reflectie op vroegere en nog steeds bestaande richtingen. Deze overkoepelende thema's bestrijken alle gebieden van de informatica, inclusief grondslagen, systemen, programmeren, software engineering en toepassingen in de informatica. 

Behalve (toegepaste) informatici, alumni en studenten, is iedereen met belangstelling voor het vakgebied uitgenodigd. De lezingen worden aangekondigd op de evenementenkalender van de universiteit en, afhankelijk van de voorkeur van de spreker, in het Engels of Nederlands gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.