Universiteit Leiden

nl en

Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Binnen de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie wordt onderwijs verzorgd en onderzoek verricht op verwante deelgebieden van de psychologie: Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie.

Gezondheids- en Medische psychologie

richt zich op het bestuderen, voorkomen en beïnvloeden van psychologische aspecten van lichamelijke gezondheidsproblemen. Er wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen biopsychosociale processen (bijv. cognities, emoties en gedrag; psychofysiologische stress-systemen) en lichamelijke gezondheid. Hierbij gaat het zowel om gezondheidspreventie en -bevordering als om diagnostiek en behandeling bij mensen met (chronisch) somatische aandoeningen.

Neuropsychologie

is de (klinische) wetenschap die zich bezighoudt met de relaties tussen hersenen en gedrag en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen.