Universiteit Leiden

nl en

Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Binnen de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie wordt onderwijs verzorgd en onderzoek verricht op verwante deelgebieden van de psychologie: Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie.

Gezondheids- en Medische psychologie

Gezondheids- en Medische psychologie richt zich op het bestuderen, voorkomen en beïnvloeden van psychologische aspecten van lichamelijke gezondheidsproblemen. Er wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen biopsychosociale processen (bijv. cognities, emoties en gedrag; psychofysiologische stress-systemen) en lichamelijke gezondheid. Hierbij gaat het zowel om gezondheidspreventie en -bevordering als om diagnostiek en behandeling bij mensen met (chronisch) somatische aandoeningen.

Neuropsychologie

Neuropsychologie richt zich op de relaties tussen hersenen en gedrag en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen. In de klinische praktijk houdt dit in dat middels een combinatie van hersenmetingen en psychologisch onderzoek, de mogelijke cognitieve, gedragsmatige en emotionele gevolgen van hersenschade in kaart worden gebracht en behandeld.