Universiteit Leiden

nl en

Europa Instituut

H.L. Wesseling Fonds

Het Europa Instituut heeft een genereuze bijdrage ontvangen vanuit het H.L. Wesseling Fonds. Dit fonds is opgericht ter nagedachtenis aan professor Henk Wesseling (6 augustus 1937-18 augustus 2018), Nederlands historicus, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Universiteit Leiden en voormalig rector van het Netherlands Institute for Advanced Study.

Het fonds heeft tot doel het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van studies, studiereizen, projecten en andere initiatieven die bijdragen aan de kennis over en de verwezenlijking van de doelen van de Europese Unie in de breedste zin van het woord. Deze doelen kunnen worden gevonden in art. 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De onderwijsactiviteiten van het Europa Instituut raken aan veel van deze doelstellingen. Dit onderwijs vindt plaats in lijn met de nalatenschap van professor Wesseling (Wikipedia-pagina), in de wetenschap dat het alleen mogelijk is om de Europese rechtsorde te begrijpen wanneer deze beschouwd wordt in zijn historische, maar ook sociale, economische en politieke context. Of in de woorden van Wesseling zelf:

"Men kan niet breken met de geschiedenis, doch is veroordeeld haar voort te zetten, en om haar voort te zetten moet men trachten haar te begrijpen en zin te geven." (uit: Oorlog lost nooit iets op, 1995, p. 30).

Een van Wesselings favoriete onderzoeksonderwerpen betrof de Franse president Charles de Gaulle, die op verschillende momenten de geschiedenis van de Europese gemeenschap (de voorloper van de Unie van vandaag) wist te beïnvloeden.

Activiteiten van het Europa Instituut die worden mogelijk gemaakt met dank aan het H.L Wesseling fonds

Met de ondersteuning van het Wesseling fonds kan het Europa Instituut zijn jaarlijkse RIO/Wesseling-reis naar de centra van het Europese recht (Straatsburg, Brussel en Luxemburg) organiseren met beperkte kosten. Gedurende deze reis van een week bezoeken studenten van de master European Law verschillende Europese instituties en organisaties. Deze reis start met een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Natzweiler Struthof, ter herinnering aan het donkere verleden waarin het proces van Europese integratie zijn oorsprong vindt.

Het Wesseling fonds draagt ook bij aan de deelname van studenten European Law in verschillende extra-curriculaire Moot Court competities, zoals de European Law Moot Court Competition en de Helga Pedersen Moot Court Competition.

Ondersteuning van individuele projecten van studenten: dien een aanvraag in!

Studenten van de master European Law kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning vanuit het fonds. Bijvoorbeeld voor een deelname aan conferenties (in Nederland of in het buitenland), Moot Court competities, summer/winter schools of andere initiatieven die binnen de doelen van het fonds vallen.

In lijn met de missie van het fonds en zijn naamgever mogen ook studenten van de master Geschiedenis een aanvraag indienen voor een project dat valt binnen de doelstelling van het fonds.

Verzoeken kunnen worden gestuurd naar de assistent coördinator van de master, Lisa van Zelm (EL@law.leidenuniv.nl). Verzoeken kunnen worden gedaan voor een eenmalig bedrag van maximaal 1000 euro per persoon. Voor grotere (onderzoeks)projecten kan een aanvraag worden ingediend van 5000 euro. Aanvragen worden beoordeeld door het dagelijks bestuur van het Europa Instituut. Bij de aanvraag moet een motivatiebrief worden meegestuurd waarin wordt uiteengezet hoe de gevraagde ondersteuning bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelen van het Fonds en een verantwoording wordt gegeven voor het gevraagde bedrag (bijvoorbeeld registratiekosten, reiskosten etc.). Na afloop van de activiteit zal worden gevraagd om een bewijs van deelname resp. output en een kort verslag.

We hopen dat studenten verantwoordelijk gebruik maken van deze mogelijkheid, zodat de ondersteuning terecht kan komen bij studenten die de bijdrage het best kunnen gebruiken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.