Universiteit Leiden

nl en

Europa Instituut

Onderzoek

De staf van het Europa Instituut bezit een uitgebreide expertise omtrent het recht van de Europese Unie en de Europese bescherming van de mensenrechten in het algemeen.

Het huidige onderzoek richt zich op vijf gebieden van bijzonder belang voor Europese integratie. In deze gebieden streeft het Europa Instituut ernaar  een leidende rol te spelen:  

  • De Euro-crisis en haar gevolgen
  • Het toenemende belang van de mensenrechten in de Europese rechtsorde
  • Migratie en EU burgerschap
  • Economische Governance in de EU, waaronder sociaal en non-discriminatierecht
  • De externe dimensie van Europese integratie   


Deze vijf gebieden maken tezamen onderdeel uit van het overkoepelende onderzoeksthema constitutionele transformatie van Europese integratie. Door het bevorderen van onderzoek - zowel individueel als in samenwerking met anderen - op deze vijf gebieden reageert het Europa Instituut niet alleen op de recente ontwikkelingen binnen het Europese recht, maar verbindt deze ook met de kernvragen waar Europese Unie zich vandaag de dag voor gesteld ziet, en de kernvragen waar deze in toe toekomst voor gesteld zal worden.

Het Europa Instituut streeft er verder naar haar brede wetenschappelijke kennis en ideeën met betrekking tot de Europese rechtsorde te delen met studenten, andere deskundigen en de maatschappij in het algemeen. Daarbij streeft het in het algemeen naar academische excellentie en onafhankelijkheid en een pragmatische betrokkenheid bij uitdagingen en kansen die de juridische integratie in Europa met zich mee brengt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.