Universiteit Leiden

nl en

Europa Instituut

Onderwijs

De afdeling Europees recht verzorgt onderwijs in de bachelor en in de master.

Bachelor

In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid maken studenten in het eerste jaar kennis met Europees recht in het vak Inleiding Europees recht. In het tweede jaar zorgt het vak Internationaal en Europees recht voor een verdieping op de kennis van Europees recht dat is opgebouwd in het eerste jaar. Daarnaast hebben studenten die dieper in willen gaan op het Europese recht de mogelijkheid om de keuzevakken Inleiding Mededingingsrecht en Europa in de Praktijk te volgen. Het vak Europa in de Praktijk omvat een breed scala van onderwerpen zoals de uitbreiding van de EU, de EU in de wereld, het veiligheids- en defensiebeleid, de handel met derde landen, de Europese instellingen, de bank- en verzekeringssector binnen de EU, de euro en het Europese recht. Het vak wordt gegeven door gastdocenten met grote praktijkervaring in Europa. Tenslotte is het mogelijk om de bachelorscriptie te schrijven over een Europeesrechtelijk onderwerp. 

Master

In het Engelstalige masterprogramma European Law staat het Europees recht centraal. Wat het Leidse programma bijzonder maakt, is de rode draad: hoe kunnen rechtsstatelijke normen (democratie, mensenrechten, rechtszekerheid: kortweg de  rule of law) worden verzekerd in een wereld waarin het recht op verschillende niveaus wordt gevormd en gehandhaafd? De thema’s van het facultaire onderzoeksprogramma  Securing the Rule of Law in a World of Multi-Level Jurisdiction  keren onverkort terug in de specialisatie European Law. Doordat alle vakken in het Engels worden gedoceerd worden studenten ook getraind op hun taalvaardigheden. De vakken worden gegeven door docenten uit binnen- en buitenland.  

Advanced Master

De Europese Unie is één van de meeste invloedrijke internationale organisaties ter wereld. Maar hoe beinvloedt het overheden en bedrijven in een globale economie, op het gebied van ondernemingsrecht? En hoe interacteert het EU recht zich met dat van andere internationale organisaties? Deze vragen staan centraal in het Engelstalige Advanced masterprogramma European and International Business Law.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.