Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The EU’s Conceptualisation of the Rule of Law in its External Relations: Case Studies on Development Cooperation and Enlargement

Op 26 juni 2019 verdedigde Lisa Louwerse haar proefschrift 'The EU’s Conceptualisation of the Rule of Law in its External Relations: Case Studies on Development Cooperation and Enlargement'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. mr. C.A.P. Hillion.

Auteur
Lisa Louwerse
Datum
26 juni 2019
Links
Leids Repositorium

Voor de Europese Unie is de rechtsstaat een veelzijdig begrip van 'primordiaal belang'. Het is een fundamentele waarde en een leidraad voor het externe optreden van de Unie in het algemeen. Het concept speelt een centrale rol zowel binnen de EU als in haar externe beleid. Voor de Unie is eerbiediging van de rechtsstaat een essentiële voorwaarde, niet alleen voor vrede en stabiliteit bij de consolidatie en ondersteuning van democratie, maar ook voor conflictpreventie en wederopbouw na conflicten. De versterking van de rechtsstaat vormt de kern van het uitbreidingsproces en het stabilisatie- en associatieproces en de consolidatie ervan is van vitaal belang voor duurzame ontwikkeling.

Wat wordt er bedoeld met de term ‘rechtsstaat’ in het externe beleid van de EU? Het proefschrift gaat in op de grotendeels onontgonnen vraag van de beeldvorming van de EU van de rechtsstaat in haar externe betrekkingen, met speciale aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding. Hoewel de toewijding van de EU aan de rechtsstaat sterk is en vaak wordt aangehaald, blijft het concept vaag. Op basis van een gedetailleerde analyse van twee belangrijke externe beleidsterreinen van de EU is het belangrijkste argument dat de Unie een overwegend ‘institutionele’ benadering van het concept heeft gekozen door zich grotendeels te concentreren op gerechtelijke hervormingen. Door de relevante praktijk te toetsen aan de achtergrond van de constitutionele tradities van de lidstaten en de juridische theorie, bevestigt het proefschrift het belang van het ontwikkelen van een meer omvattende benadering van de rechtsstaat in de externe betrekkingen van de EU.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.