Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Lopende projecten

Op dit moment zijn er vijf lopende onderzoeksprojecten bij eLaw Centrum voor Recht en Digitale Technologie:

Lopende projecten

1. EuDeCO

EuDEco assists the European science and industry in understanding and exploiting the potentials of data reuse in the context of Big data and open data. The aim is to establish a self-sustaining data market and thereby increase the competitiveness of Europe.

2. Sweetie 2.0

Het Sweetie 2.0 project is een onderzoeksproject over online kindersekstoerisme en strafrecht uitgevoerd in opdracht van Terre de Hommes.

3. SCALES

Het SCALES-project is onderdeel van het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), en heeft onderzoekspartners in de private en publieke sector. De overkoepelende onderzoeksvraag in het SCALES-project is het vinden van een balans tussen de soms tegenstrijdige belangen van individuele, publieke en private data-producenten en –verwerkers. 

4. e-SIDES

Als onderdeel van het Europese programma Horizon 2020 voert eLaw nader onderzoek uit naar de economische en sociologische veranderingen in de maatschappij door het gebruik van big data.

5. Rechtsvergelijkende studie gegevensbescherming

In opdracht van het Ministerie van Justitie voert eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie, een onderzoek uit waarin de bescherming van persoonsgegevens in verschillende EU-landen wordt vergeleken.

Afgesloten projecten:

Consent - in dit onderzoek stond de vraag centraal of de grote groei in het gebruik van social media voor commercieel gebruik heeft geleid tot het (on)vrijwillig prijsgeven van het fundamentele recht op privacy?