Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Lopende projecten

Op dit moment zijn er acht lopende onderzoeksprojecten bij eLaw Centrum voor Recht en Digitale Technologie:

Lopende projecten

1. EuDeCO

EuDEco assists the European science and industry in understanding and exploiting the potentials of data reuse in the context of Big data and open data. The aim is to establish a self-sustaining data market and thereby increase the competitiveness of Europe.

2. Sweetie 2.0

Het Sweetie 2.0 project is een onderzoeksproject over online kindersekstoerisme en strafrecht uitgevoerd in opdracht van Terre de Hommes.

3. SCALES

Het SCALES-project is onderdeel van het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), en heeft onderzoekspartners in de private en publieke sector. De overkoepelende onderzoeksvraag in het SCALES-project is het vinden van een balans tussen de soms tegenstrijdige belangen van individuele, publieke en private data-producenten en –verwerkers. 

4. e-SIDES

Als onderdeel van het Europese programma Horizon 2020 voert eLaw nader onderzoek uit naar de economische en sociologische veranderingen in de maatschappij door het gebruik van big data.

5. EU-vergelijking gegevensbescherming.

In opdracht van het Ministerie van Justitie voert eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie, een onderzoek uit waarin de bescherming van persoonsgegevens in verschillende EU-landen wordt vergeleken.

6. Cyber agent technology en de WIV

In dit project wordt onderzocht enerzijds in hoeverre cyber agent technology inzetbaar is onder de nieuwe WIV-bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en anderzijds in hoeverre deze technologie inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan helpen bij het invullen van nieuwe WIV-verplichtingen omtrent gegevensbeheer, bijvoorbeeld als het gaat om betrouwbaarheid en volledigheid van gegevens of om het bewaren en vernietigen van informatie.

7. Gamechangers

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht voert eLaw onderzoek uit naar het ontwikkelen van privacy-vriendelijke zorg-games voor kinderen. Om de bescherming persoonsgegevens te garanderen wordt door eLaw op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een checklist met privacy requirements opgesteld.

8. Artificiele Intelligentie en Ethiek bij de Politie

 

Afgesloten projecten:

 

INFORM is een project voor de Europese Commissie gericht op het trainen van personen in de strafrechtketen ter voorbereiding van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende EU-richtlijn voor verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtketen.

Consent - in dit onderzoek stond de vraag centraal of de grote groei in het gebruik van social media voor commercieel gebruik heeft geleid tot het (on)vrijwillig prijsgeven van het fundamentele recht op privacy? 

Dynamic Identity (D-ID) - dit onderzoek was gericht op het voorbereiden van kinderen op de ontwikkeling van een meer bewuste en verantwoorde online identiteit. Als onderdeel van het project is een lesmodule over profilering ontwikkeld die door leraren kan worden gebruikt om het bewustzijn over online profilering bij kinderen te vergroten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie