Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Onderzoek

eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, is een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat een unieke combinatie van kennis en ervaring samenbrengt op het gebied van de juridische, ethische, maatschappelijke en technologische aspecten van de regulering van het internet en andere digitale technologieën

Vanwege de complexiteit van dit onderzoeksveld zijn de onderzoeksvragen binnen eLaw vaak multidisciplinair van karakter en beslaan meerdere rechtsgebieden. Binnen eLaw wordt zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek, inclusief conceptueel onderzoek en positiefrechtelijk onderzoek, uitgevoerd naar de juridische, sociale en technologische aspecten van de regulering van het internet en andere digitale technologieën.

eLaw is een multidisciplinair onderzoeksinstituut, bestaande uit onder meer juristen, sociale wetenschappers, filosofen en bèta’s. Daarnaast hebben de onderzoekers van eLaw werkervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid. Bovendien beschikken de onderzoekers over ruime internationale ervaring en een uitgebreid internationaal netwerk. Door deze samenstelling is het mogelijk om onderzoeksthema’s vanuit verschillende perspectieven te bekijken en waardevolle bijdragen te leveren aan de reeds bestaande kennis in het domein van recht en digitale technologie. Deze nieuwe kennis en inzichten dragen bij aan een verdere ontwikkeling en onderbouwing van de wetenschappelijke kennis op deze terreinen. Bovendien wordt via valorisatie input geboden aan de verdere ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe wetgeving.

Vanuit eLaw wordt voor onderzoekers een inspirerende en interactieve omgeving geboden waarin zij tot uitwisseling van ideeën komen en elkaars werk via kritische commentaren op een hoger plan brengen. Samenwerking en co-creatie, zowel binnen eLaw als daarbuiten, dragen bij aan deze uitwisseling van ideeën. Typische voorbeelden zijn de maandelijkse OpenMinded lezingen, de jaarlijkse Hans Franken lezingencyclus en de alumnivereniging van eLaw, waarin platforms worden geboden te netwerken en expertise, kennis en (nieuwe) ideeën uit te wisselen.

Zowel nationaal als internationaal is eLaw een prominente speler op het onderzoeksterrein van recht en digitale technologieën. Daarbij speelt eLaw in op de nieuwste juridische en technologische ontwikkelingen ten gevolge van onder meer de toenemende globalisering, digitalisering, dataficering en de opkomst van nieuwe technologieën. De komende jaren zullen bijvoorbeeld dataficering, robotica, infrastructurele innovaties (digitale platforms) en sociaal-wetenschappelijk onderzoek met grote datasets verder tot ontwikkeling komen en onze samenleving op een onvoorstelbare en onvoorspelbare manier veranderen. Deze en andere maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben grote gevolgen en roepen vragen op over welke vormen van regulering mogelijk en wenselijk zijn.

(Ter inzage: onderzoeksstrategie eLaw)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.