Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Onderzoek

eLaw doet fundamenteel èn toegepast onderzoek naar de juridische, sociale en technische aspecten van de regulering van het internet en andere convergerende digitale technologieën.

eLaw is een multidisciplinair instituut dat een unieke combinatie van kennis samenbrengt op het gebied van de juridische, filosofische en maatschappelijke implicaties van de opkomst en inzet van digitale technologieën.

Rule of law

De kern van het onderzoek bij eLaw bestaat uit de manier waarop de ‘rule of law’ zich in Westerse samenlevingen ontwikkelt in het licht van de opkomst en verspreiding van diverse digitale technologieën en hoe de rule of law invloed kan hebben op het gebruik en de verspreiding van deze technologieën. Vanwege de complexiteit van het onderzoeksobject zijn de onderzoeksvragen vaak multidisciplinair van karakter en beslaan meerdere juridische gebieden, variërend van

  • privaatrecht tot strafrecht, maar ook
  • bestuursrecht,
  • privacy en gegevensbescherming,
  • telecommunicatierecht,
  • jeugdrecht,
  • intellectuele eigendom (voornamelijk auteursrecht en octrooirecht),
  • mediarecht en
  • aanbestedingsrecht.

Vanwege de breedte van het onderwerp overschrijdt het onderzoek de traditionele grenzen en brengt daarmee ideeën uit diverse technische disciplines, media- en communicatiewetenschappen, (techniek)filosofie, criminologie, gedragseconomie, psychologie en vele andere velden bij elkaar. Dit is de reden waarom het onderzoek bij eLaw een multidisciplinair en grensoverschrijdend karakter heeft.

Multidisciplinariteit 

Deze multidisciplinariteit komt in de praktijk naar voren door een goede samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines binnen de Universiteit Leiden en samenwerkingen met andere universiteiten, en in het bijzonder technische universiteiten. Daarnaast is de academische staf van eLaw afkomstig uit diverse domeinen, zowel uit het bedrijfsleven als uit de verschillende disciplines binnen de academische wereld. Bij eLaw werken niet alleen juristen, maar ook bijvoorbeeld filosofen, criminologen en wiskundigen.