Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

AI-MAPS

AI MAPS richt zich op drie thema's om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van veiligheid aan te pakken, en benadert deze door de lens van vrijheid en sociaal welzijn.

Looptijd
2022 - 2027
Contact
Francien Dechesne
Financiering
NWA over kunstmatige intelligentie (AI)

eLaw is een van de partners in het AI-MAPS project. AI MAPS is onderdeel van het ELSA Netwerk (ELSA staat voor ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI) Netwerk. Het project wordt gecoördineerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

AI MAPS staat voor "AI Multi-Agency Public Safety Issues" en wordt gefinancierd door NWO. Het project bestaat uit 6 implementatiepartners (waaronder Universiteit Leiden, EUR en TU Deflt), een Consortium adviesraad (stakeholders met beslissingsbevoegdheid binnen het project) en een Klankbordgroep (geïnteresseerde stakeholders zonder beslissingsbevoegdheid).

AI MAPS richt zich op drie thema's om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van veiligheid aan te pakken, en benadert deze door de lens van vrijheid en sociaal welzijn:

  • Sociale wanorde en overlast in buurten;  
  • Ernstige criminaliteit; 
  • Menigten en evenementen.

AI-algoritmen kunnen instellingen ondersteunen bij het nemen van beslissingen en maatregelen op het gebied van openbare veiligheid. Patroonherkenning in video's kan bijvoorbeeld automatisch afwijkende patronen detecteren in samenkomsten in een buurt, en semantische patroonherkenning in teksten kan oplopende spanningen in groepen op sociale media detecteren. AI-algoritmen kunnen lokale autoriteiten zo informeren bij het opschalen van interventieactiviteiten. 

AI MAPS richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van de ontwikkeling en toepassing van AI (ELSA) - om te voorkomen dat de oplossing erger is dan het probleem.

Financieringsinformatie

Dit ELSA-lab is gefinancieerd vanuit de Nederlandse Research Agenda (NWA) call met betrekking tot Artificial Intelligence (AI) die zich richt op onderzoek naar de regulering, ontwikkeling, beoordeling en implementatie van mensgerichte AI. Dit vereist dat technologische ontwikkelingen worden bestudeerd in relatie tot ethische, juridische, maatschappelijke en economische aspecten (ELSA) op basis van case studies in verschillende publieke domeinen.

Zie voor meer informatie de projectwebsite (bij EUR) en lees onze Blog.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.