Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Facultaire inbedding

Het onderzoek van eLaw sluit vooral (maar niet uitsluitend) aan bij het facultaire onderzoeksprogramma Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World. De centrale onderzoeksvraag van dit programma is: welke kansen en bedreigingen vloeien voort uit de institutionele en normatieve diversiteit op het gebied van fundamentele rechten voor de effectieve bescherming van deze rechten in een pluralistische wereld?

Andere facultaire onderzoeksprogramma’s waarbij wordt aangesloten zijn Coherent Privaatrecht, Criminal Justice, the progression of EU law en Exploring the frontiers of international law. Ook wordt nauw aangesloten bij het profileringsgebied Interaction between Legal Systems (ILS), via projecten en deelname aan de directie.

Ook is er nauwe samenwerking met het Institute of Security and Global Affairs (ISGA, campus Den Haag), dat zich richt op interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het terrein van security studies. Deze samenwerkingsverbanden worden onder meer gerealiseerd door posities voor promovendi die zowel aan het LCDS als aan eLaw zijn verbonden.

Onderzoeksresultaten worden tevens verwerkt in het onderwijs voor studenten, zodat zij de meest actuele kennis (state of the art) krijgen aangeboden in hun leerstof. Dit zorgt weer voor een hoogwaardig curriculum, op alle onderwijsniveaus (pre-university, bachelor, master, advanced master, PhD en postdoctoraal). In het bijzonder geldt dit voor de opleiding Advanced Master of Law and Digital Technologies, een één-jarig internationaal opleidingsprogramma gericht op zowel juridische professionals als ambitieuze afgestudeerde studenten die een diepgaande kennis op het gebied van het recht en digitale technologie bezien vanuit een internationale interdisciplinaire invalshoek willen verwerven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.