Logo Universiteit Leiden.

nl en

Rechtsgeleerdheid

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? En mag de politie eigenlijk meekijken op bijvoorbeeld Facebook?

Het recht regelt wat wel en niet is toegestaan voor burgers, voor bedrijven en voor de overheid. Omdat de samenleving voortdurend verandert, worden ook de spelregels regelmatig aangepast.

Spelregels voor nieuwe technologieën

In dit programma staat de wisselwerking tussen recht en technologie centraal. Nieuwe technologieën veranderen de samenleving. Om dit in goede banen te leiden zijn er soms nieuwe spelregels nodig, zodat nieuwe technologieën op een goede manier worden gebruikt en risico’s worden ingeperkt. In een aantal inleidende colleges wordt eerst ingegaan op het recht, in het bijzonder ICT-recht, op grondrechten en op het proces van wetgeving (het maken van nieuwe spelregels) in Nederland en Europa. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke vormen van wet- en regelgeving die komen kijken bij het reguleren van digitale technologieën. Daarbij gaat het om privacy en gegevensbescherming, strafrecht en cybercrime, en internetregulering. In de meeste colleges zullen het internet en sociale media centraal staan, maar er is ook aandacht voor andere digitale technologieën en ontwikkelingen zoals big data, bitcoins, cameratoezicht en de OV-chipkaart.

In de interactieve colleges is naast uitleg over deze onderwerpen bijzondere aandacht voor discussie en debat. Regelmatig zullen de deelnemers een probleem krijgen voorgelegd waarbij op actieve wijze argumenten vóór en tégen bepaalde stellingen moeten worden bedacht.

Globale indeling van de colleges

De colleges vinden plaats op de volgende maandag- en woensdagmiddagen van 13.00 tot 15.00 uur: maandag 14 januari, woensdag 16 januari, maandag 21 januari, woensdag 23 januari, maandag 28 januari, maandag 4 februari en maandag 11 februari en woensdag 13 februari.

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan het programma in Leiden bedraagt de eventueel door je school te erkennen studielast 32 uur (16 uur college en 16 uur voorbereiding). Als je je profielwerkstuk bij het programma laat aansluiten, komen daar nog eens 80 uur bij.  

Motivatiebrief
Schrijf een brief van tussen de 300 en de 500 woorden, waarin je vertelt wie je bent en waarom je aan dit programma wilt meedoen. Ga daarbij specifiek in op de vraag waarom je geïnteresseerd bent in recht en/of digitale technologie.

Toelating
Aan het programma kunnen maximaal 24 mensen deelnemen.

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Contactpersoon

Mr.dr.ir. B.H.M. Custers

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de pagina 'Aanmelding & Selectie'.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie