Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Valorisatie

Om te komen tot een hoogwaardige valorisatie van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelt eLaw valorisatie-activiteiten gedurende alle fasen van het onderzoek, dus niet alleen na afloop van onderzoek, maar ook voorafgaand en tijdens het onderzoek.

Voorafgaand aan onderzoek wordt de basis voor valorisatie reeds gelegd in de fase voordat met een onderzoek wordt gestart. Immers, onderzoek is lastig te valoriseren als relevantie voor en aansluiting met de praktijk ontbreekt. Uitgangspunt is daarbij zoveel mogelijk vraaggestuurd te werken, bijvoorbeeld via selectie van de juiste calls en/of door samen met potentiële aanvragers (zie hieronder) onderzoeksvragen te articuleren. In het laatste geval dienen in een dialoog het belang van de vraagsteller (bruikbare kennis, nieuwe inzichten) en het belang van de onderzoekers (werkbare onderzoeksvragen, wetenschappelijke onafhankelijkheid, blootleggen van nieuwe kennis) te worden uitgelijnd. Bij vraaggestuurd werken gaat het doorgaans niet om de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, maar om vraagstellers/behoeftestellers (zie bijv. de valorisatiepanels bij NWO).

Tijdens een lopend onderzoek kan valorisatie worden bevorderd door professionals uit de praktijk (in ruime zin) te betrekken bij het betreffende onderzoek, onder meer via interviews, begeleidingscommissies en reviews. Deze instrumenten bevorderen bovendien de kwaliteit van het onderzoek.

Na afloop van het onderzoek (en ook al in de afrondende fasen) worden de resultaten geëxploiteerd via de gebruikelijke kanalen, waaronder wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties, populariserende publicaties en presentaties op (inter)nationale congressen. Niet onbelangrijk is het verwerken van onderzoeksresultaten in het onderwijs voor studenten, zodat zij de meest actuele kennis krijgen aangeboden in hun leerstof (zie hierboven).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.