Universiteit Leiden

nl en

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie

Bachelor

Bij eLaw verzorgen wij in de bachelor een aantal keuzevakken. Een deel hiervan kan ook in pakketvorm als Minor Internetrecht gevolgd worden.

Keuzevakken:

Values and Norms in cyberspace is a topical course (5 ECTS) addressing regulatory issues in relation to information and communication technologies (ICTs), and especially the internet.

Technological developments occur at dazzling speed, and this entails that regulators and policy makers need to be able to think creatively and flexibly about solutions for potential problems. Law is not the only tool to regulate behaviour online. We will see that techno-regulation (regulating through technology) is often the preferred strategy to deal with unwanted behaviour and actions online. But also social norms might be a way to solve regulatory issues.

In this course we will address amongst others:
- The history and design of the Internet
- Techno-regulation
- Nudging
- Privacy by Design and by Default
- Cybersecurity and trust
- Fairness of algorithmic decision-making
- Freedom of information

 See the prospectus for more information.

The first semester the LLC course Law and Information Technology in Europe (5EC) will start on November 5, 2018. This course provides insight into the interaction between European Law and Information Technology.

Course description

The LLC course "Law and Information Technology in Europe" provides insight into the interaction between European Law and Information Technology.

“The Internet is changing the world we live in.  It is a change no less significant than the Industrial Revolution of the 18th and 19th centuries.  Over the last two decades, information technologies and the Internet have been transforming the way companies do business, the way students learn, the way scientists carry out research and the way in which governments provide services to their citizens.”

This statement of the European Commission (“Towards a knowledge based Europe, The European Union and the information society”, October 2002) emphasized the im­por­tan­ce of the Information Society for Europe. And one thing is for sure: ‘to get it right’ im­plies to re-examining existing legal regimes, in particular regarding tele­com­mu­ni­ca­ti­ons infrastructures and services, the compatibility between networks, the protection of intellectual property rights and of privacy, and competition and market access. By now, the Council of the European Union and the Parliament have issued numerous directives in these and other fields. And more are yet to come.  

See the prospectus for more information.

Vakbeschrijving

In het tweede semester van 2018-2019 zal dit actuele keuzevak (5EC) over de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de invloed daarvan op het recht weer van start gaan!

De opkomst van de Informatie & Communicatie Technologie (ICT) en het internet confronteert de rechtspraktijk nieuwe normatieve vragen op verschillende rechtsgebieden. In het keuzevak Internetrecht komt een aantal van deze vragen aan bod en wordt inzicht verkregen in de invloed van ICT op het recht. 

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Werking van het internet en internetregulering
 • Elektronische Handel
 • Privacy en ICT
 • Auteursrecht
 • Cybercrime

Zie de studiegids voor meer informatie.

Iedereen heeft te maken met telecommunicatie. En dus heeft iedereen te maken met telecomrecht.

Dit interessante vak (5EC) wordt verzorgd door docenten die ieder meer dan tien jaar als bedrijfsjurist of advocaat werkzaam zijn in de Internet- en Telecomsector. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de *business models* waarvan telecom en internetaanbieders gebruik maken en wat daarbij de betekenis is van de telecomwetgeving.

In semester 2, collegejaar 2018- 2019 zal dit vak weer van start gaan!

Inhoud

Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan rechtsvragen als:

 • Welke ex ante- verplichtingen gelden er voor KPN als ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht?
 • Welke aanspraken hebben Tele 2 en Online?
 • Welke rechten hebben abonnees als hun mobiele aanbieder zijn contractsvoorwaarden eenzijdig aanpast?
 • Onder welke voorwaarden mogen mobiele abonnees hun telefoonnummer meenemen naar een nieuwe aanbieder?
 • Hoe zit het met de veiling van FM-radio vergunningen van Q-music en 538?
 • Wat is netneutraliteit en wat is dataretentie? Wat kan met locatiegegevens?
 • Kan internetverkeer worden afgetapt voor opsporingsdoeleinden?
 • Waarom vallen e-mails en SMS niet onder briefgeheim?

Zie de studiegids voor meer informatie.

Doel van het vak Mediarecht (5EC) is het verkrijgen van inzicht in de principiële rechtsvragen rond de media en de openbare meningsvorming. Hoever mag de staat gaan met het reguleren van de omroep? Wanneer krijgt het recht op privacy voorrang boven de vrijheid van meningsuiting? Mag een journalist gebruik maken van gestolen documenten om belangrijk nieuws te onthullen? Het keuzevak plaatst bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke dilemma’s in een grondrechtelijk perspectief.

Zie de studiegids voor meer informatie.

Minor Internetrecht

Bachelorstudenten kunnen de minor Internetrecht volgen. Dit is een vakkenpakket van 30 ECTS. Alle vakken kunnen ook los gevolgd worden. Het volledige pakket bestaat uit:

- Telecommunicatierecht;
- Values and Norms in Cyberspace;
- Internetrecht;
- Inleiding recht;
- Inleiding strafrecht; en,
- Inleiding Europees recht.

Zie de studiegids voor meer informatie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie