Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Een nieuwe typologie van partnerdoding

Eén op de vier moorden in Nederland betreft partnerdoding. Partnerdodingen maken een diepe indruk op de samenleving en de weerslag op de nabestaanden is vaak ernstig en langdurig. De vraag is of en hoe zo’n fatale zaak voorkomen kan worden. Pauline Aarten, universitair docent en Marieke Liem, universitair hoofddocent aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, hebben hiernaar onderzoek gedaan.

Auteur
Pauline Aarten & Marieke Liem
Datum
07 maart 2022

Uitgangspunt van het onderzoek is de kennis over de etiologie van partnerdoding in Nederland te verbeteren. Welke gebeurtenissen speelden zich in het leven van slachtoffer en dader af voorafgaand aan het delict? Waren er relatieproblemen, was er sprake van huiselijk geweld of een veranderde psychische gesteldheid? Waren er financiële problemen? Een voorgeschiedenis in politiecontact?

In het onderzoek stonden de volgende twee vragen centraal: Welke levensgebeurtenissen of keerpunten hebben geleid tot het delict? En welke typen daders van partnerdoding kunnen we identificeren op basis van de bevindingen?

Infographic partnerdoding

Bewustwording en herkenning van signalen

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, hebben Aarten en Liem 60 partnerdodingszaken uit hun Dutch Homicide Monitor geselecteerd waarbij de doding heeft plaatsgevonden in de periode 2010-2018. De strafdossiers van deze 60 daders zijn opgevraagd bij de verschillende arrondissementsparketten. Middels een kwalitatieve analyse van deze levensgebeurtenissen alsook de relatie tussen dader en slachtoffer en de omstandigheden die hebben geleid tot het delict, zijn Aarten en Liem tot een typologie van partnerdoding gekomen. Deze typologie heeft de kennis over partnerdoding verder verstevigd en verfijnd wat op zijn beurt aanknopingspunten biedt voor mogelijke preventie en aanpak van partnergeweld. Professionals weten zo beter op welke kenmerken ze moeten letten om vroegtijdig te kunnen signaleren en te interveniëren.

Lees het rapport

Workshop

Met de opgedane inzichten hebben Aarten en Liem op 10 en 11 februari 2022 een tweedaagse workshop opgezet voor professionals en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de aanpak en hulpverlening van partnergeweld. In deze tweedaagse workshop is een overzicht gegeven van de verschillende perspectieven op en kenmerken van partnergeweld, de complexiteit van dit fenomeen en de uitdaging die dit met zich meebrengt voor de aanpak. Gezamenlijk combineerden ze wetenschappelijke inzichten met inzichten uit de praktijk en keken ze hoe we deze kennis konden worden toegepast in de aanpak van partnergeweld.

Dit onderzoek is ondersteund en financieel mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.