Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe track 'Governance of Violence' voorziet in behoefte van geweldspecifieke studies

De zesde specialisatie van de Master Crisis and Security Management (CSM): Governance of Violence start in september 2023. Coördinator van deze track is hoogleraar Marieke Liem. Zij vertelt over het hoe en waarom van deze nieuwe track en het belang van onderzoek naar en kennis over de aard en omvang van geweld. Liem: 'Ik kijk er erg naar uit om met jonge studenten in gesprek te gaan en een nieuwe generatie geweldswetenschappers op te leiden.'

Prof. Marieke Liem

Geweld is een kernelement van elke samenleving. In dit nieuwe traject maken studenten kennis met de vele gezichten van geweldsmisdrijven. Ze krijgen de kennis en instrumenten aangereikt om geweld te begrijpen en uiteindelijk te voorkomen. Governance of Violence zal zich richten op interpersoonlijk geweld, met andere woorden: geweld dat plaatsvindt tussen individuen. Studenten zullen leren over de meest voorkomende typen: Denk aan huiselijk geweld, geweld in de georganiseerde misdaad, seksueel geweld en rellen, en hoe de samenleving reageert op dergelijk geweld.

Grote behoefte

Liem licht toe waarom ze denkt dat er behoefte is aan dit programma. ‘Ik denk dat er veel behoefte is aan geweldspecifieke studies. Vooral omdat dit onderwerp meestal niet aan bod komt in traditionele studies zoals criminologie, psychologie of veiligheidsstudies. Met de opkomst van nieuwe veiligheidsdreigingen, zoals georganiseerde misdaad of drugs gerelateerde misdaad, is een diepere kennis en begrip nodig.' 

Ik kijk er echt naar uit om met jonge studenten in gesprek te gaan en een nieuwe generatie geweldswetenschappers op te leiden. Dat zij samen met mij dit prangende probleem zullen aanpakken.' Prof. Marieke Liem

Multidisciplinaire visie

Liem benadrukt de interdisciplinariteit en veelzijdigheid van de track. 'Je krijgt een interdisciplinaire kijk op een zeer urgent onderwerp dat de komende jaren relevant zal blijven. Je maakt kennis met begrippen uit de psychologie, sociologie, criminologie, pedagogiek, victimologie en strafrecht. Met deze multidisciplinaire blik zul je dit complexe fenomeen kunnen doorgronden, legt ze uit. In vier verdiepende cursussen bestuderen studenten de oorsprong, samenhang, mechanismen en sociale contexten van geweld. Dit wordt gekoppeld aan preventie- en interventiemaatregelen om de impact van geweld op de samenleving te beteugelen.

Eerste studie op dit gebied

'Ik hoop dat studenten zich aangetrokken voelen tot deze nieuwe track', zegt de hoogleraar. 'Ik kijk er echt naar uit om met jonge studenten in gesprek te gaan en een nieuwe generatie geweldswetenschappers op te leiden. Dat zij samen met mij dit prangende probleem zullen aanpakken. Dit is de allereerste studie op dit gebied en ik ben enthousiast over wat we samen kunnen opbouwen. Ons onderwijs is heel interactief, we werken intensief samen om met studenten in plaats van anoniem, massaal onderwijs te geven.' 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.