Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Dutch Caribbean Homicide Monitor: levensdelicten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het doel van dit project is het monitoren van levensdelicten in de Dutch Caribbean.

Contact
Marieke Liem

Het risico om door geweld om het leven te komen is in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden hoger dan in het Europese deel. In 2017 telde Curaçao 28 slachtoffers van moord of doodslag. Dit zijn 19 slachtoffers per 100.000 inwoners. In Nederland ging het in 2017 om ongeveer 0,9 slachtoffers per 100.000. Er is echter tot op heden weinig wetenschappelijke belangstelling voor de hoge moordcijfers in de Dutch Caribbean. Inzicht in de achtergrond en de aard is echter essentieel voor preventief beleid, maar ook voor de opsporing. Om in deze leemte te voorzien is de Universiteit Leiden (Research Group Physical Violence and Public Order) gestart met een onderzoek naar moord en doodslag in Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ten behoeve van dit onderzoek wordt een Dutch Caribbean Homicide Monitor (DCHM) opgezet in navolging van de, door de Universiteit Leiden beheerde, Dutch Homicide Monitor (DHM). Dit is een dataset met gedetailleerde informatie over de karakteristieken van de misdrijven, de daders, de slachtoffers, de strafrechtelijke vervolging en de eventuele veroordeling. In het najaar 2018 wordt gestart met de dataverzameling in Curaçao, waarbij aandacht zal zijn voor de relatie tussen Nederland en Curaçao op het gebied van dodelijk bendegeweld. Informatie wordt in eerste instantie verzameld over de periode van 31 december 2010 tot 31 december 2020. Uiteindelijke doel is het blijvend monitoren van levensdelicten in de Dutch Caribbean.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.