Universiteit Leiden

nl en

Innovatie in netwerken

De universiteit werkt in haar onderzoek en onderwijs nauw samen met haar wetenschappelijke en maatschappelijke partners. In innovatieve netwerken en uiteenlopende professionele samenwerkingsvormen. In Nederland via de topsectoren, in Europa via onderzoeksconsortia.

Bedrijvenpark, Leiden Bio Science Park

De Universiteit Leiden is een van de oprichters en dragende partijen in de Leiden Bio Science Park Foundation, samen met het LUMC, de gemeente Leiden en de Ondernemers Vereniging Bio Science Park (OVBSP). Het park is het grootste in Nederland op het gebied van de life sciences. De samenwerking wordt aan universiteitskant vooral gedragen door het LUMC en de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Het parkomvat 170 bedrijven en instellingen, waarvan ruim 90 life sciences-bedrijven die werk bieden aan meer dan 5000 mensen.

Leiden Bio Science Park

BioPartner Center Leiden

BioPartner Center Leiden is het grootste Nederlandse bedrijvencentrum voor startende ondernemingen in de rode biotechnologie – ontwikkeling van medicijnen en vaccins. Enkele van de bedrijven die er ooit startten en zijn uitgegroeid tot grote spelers in de life sciences-industrie zijn:

  • Crucell
  • OctoPlus
  • Galapagos
  • Xendo
  • Millipore
  • Pharming.

De universiteit heeft zitting in de raad van toezicht van BioPartner Center Leiden.

LeidenGlobal

De Universiteit Leiden participeert in het samenwerkingsverband LeidenGlobal, waarvan ze een van de oprichters is. Hierin bundelen Leidse onderzoeksinstellingen en musea hun wetenschappelijke en educatieve kennis op het gebied van ‘Global and Area Studies’. Via LeidenGlobal staan Leidse academische en culturele instellingen in nauw contact met lokale gemeenschappen, media, overheden, het bedrijfsleven en ngo’s.

Leiden Global

Lorentz Center

Het Lorentz Center organiseert internationale mono- en multidisciplinaire workshops met een interactief karakter in alle wetenschappelijke disciplines. De focus ligt op het stimuleren van samenwerking tussen en binnen onderzoekgemeenschappen, ook buiten de academische wereld. 

Iedere onderzoeker kan een voorstel indienen voor een workshop. De voorstellen worden beoordeeld door wetenschappelijke adviesraden. Bij goedkeuring, stelt het Lorentz Center een budget ter beschikking voor tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten van deelnemers. Daarnaast wordt de gehele praktische organisatie van de workshop uit handen genomen.

Lorentz Center

Leiden Kennisstad

De gemeente Leiden kent sinds 2012 een Programma Kennisstad om Leidse kennisinstellingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. Begin juli 2017 hebben de Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Hogeschool Leiden en de Gemeente Leiden een Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 gesloten.

Economische agenda Leidse regio 2020

De Economische Agenda Leidse regio is een samenwerking van zes gemeenten (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude, Katwijk), koepels van ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio, waaronder de universiteit en het LUMC. De uitvoering van de agenda versterkt de economische structuur, de innovatiekracht en het vestigingsklimaat van de regio.

Economische agenda Leidse regio 2020

Een van de projecten die de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de Gemeente Leiden in dit kader ontwikkelen is het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.

Alliantie Universiteit Leiden – Technische Universiteit Delft – Erasmus Universiteit Rotterdam

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam vormen een hecht partnerschap. Ze werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek, en valorisatie en maatschappelijke outreach. De Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus is gevormd in 2012 en bouwde voort op al bestaande samenwerking tussen de drie partners, vooral in het medisch/technologisch domein (Medical Delta) en in het bèta-domein. De samenwerking blijkt uit een groeiend aantal gezamenlijke opleidingen en uit meer en meer gezamenlijk onderzoek. Het partnerschap vormt een uitvalsbasis voor grotere internationale samenwerkingsverbanden in het onderzoek en voor samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere maatschappelijke partijen in de regio en daarbuiten. De samenwerking in Medical Delta is daarvan het beste voorbeeld. Sinds 2012 is de samenwerking verder gegroeid.

Samenwerkingen Leiden-Delft-Erasmus

Publiek – private samenwerking

Luris is het expertisecentrum van de Universiteit Leiden dat Leidse onderzoekers en studenten helpt  om hun vindingen en kennis maatschappelijk impact te laten hebben. Luris doet dit door strategische allianties te vormen met industriële en andere maatschappelijke relevante partners, (inter)nationale financieringsmogelijkheden te benutten en nieuwe bedrijvigheid te creëren via spin-offs en start-ups voor onderzoekers en studenten van verschillende disciplines.

Luris

Samenwerking met Haagse instellingen

Den Haag is bij uitstek de internationale Stad van Vrede en Recht waar verschillende Europese en internationale instanties zijn gehuisvest zoals het Internationale strafhof (ICC), Europol, Eurojust en het Joegoslavië tribunaal (ICTY). Den Haag vormt ook het politiek en bestuurlijke centrum van Nederland.  De Universiteit Leiden werkt met een groot aantal van de in Den Haag aanwezige tribunalen, organisaties en kennisinstellingen intensief samen en legt de directe verbinding met de grote maatschappelijke- en wereld-vraagstukken die in Den Haag centraal staan.

League of European Research Universities

De League of European Research Universities (LERU) is een groep van 21 vooraanstaande Europese universiteiten. Het primaire doel van deze alliantie is het overtuigen van nationale en Europese overheden van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol die onderzoeksuniversiteiten hierin kunnen spelen. Daarnaast richt de LERU zich ook op het uitwisselen van expertise tussen haar leden en het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers. 

LERU

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie