Universiteit Leiden

nl en

Visie op Studentenwelzijn

De universitaire Visie op Studentenwelzijn geeft richting aan de manier waarop de universiteit het welzijn van haar studenten de komende jaren wil bevorderen.

Uitgangspunt in de visie is dat de universiteit niet alleen ondersteuning biedt aan studenten zodat problemen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt, maar ook haar verantwoordelijkheid neemt om een leerklimaat te creĆ«ren dat het welzijn van haar studenten vooruithelpt. In dit klimaat worden studenten gestimuleerd om vooral ook zelf initiatief te nemen als hun welzijn in de knel komt en hulp te zoeken als dat nodig is. In het onderwijs is aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden zoals reflecteren en veerkracht waarmee studenten leren om hun welzijn te bewaken en te versterken. Ook studieadviseurs, mentoren, studentendecanen en studentenpsychologen weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om het welzijn van studenten en hebben (toegang tot) de juiste kennis om studenten bij te staan of, indien nodig, naar externe hulpverleners te verwijzen. 

De Visie op Studentenwelzijn komt voort uit het universitaire strategisch plan Vernieuwen en Verbinden 2022-2027, waarin een van de ambities een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap is. De doelstellingen die voortvloeien uit de visie zijn gebaseerd op de vijf pijlers van studentenwelzijn: awareness, preventie en vroegsignalering, hulpaanbod en psychosociale interventies, deskundigheidsbevordering, binding en een veilig studieklimaat. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.