Universiteit Leiden

nl en

ECTS Grading tables

Wat is ECTS grading table?

De ECTS grading table is bedoeld om inzicht te geven in de waarde van behaalde cijfers en om de cijfers internationaal vergelijkbaar te maken. Opleidingsinstellingen, werkgevers of andere geïnteresseerden kunnen in één oogopslag zien hoe je als student in vergelijking met medestudenten hebt gepresteerd. Zie voor meer informatie de ECTS User’s Guide

Cijferwaardering Universiteit Leiden

Faculteiten en opleidingen van de Universiteit Leiden gebruiken meestal hele en halve cijfers tussen 1 en 10 om een studieonderdeel te beoordelen. Met een 6 of hoger ben je geslaagd. De Universiteit Leiden geeft de cijfers in de grading table weer op basis van een hele of halve cijferschaal. Bij opleidingen die met decimalen werken, zijn de percentages omgerekend naar halve cijfers.

Het Leiden University College maakt voor beoordelingen gebruik van letters tussen A en F. Je hebt het vak gehaald bij een A, B of C. Voor de grading table van het LUC worden de letters naar cijfers omgerekend. 

Grading tables

In deze tabellen zijn cijfers opgenomen van de afgelopen drie studiejaren. Voor het maken van de tabellen is alleen gekeken naar de resultaten voor studieonderdelen die als opleidingsvereiste zijn vastgesteld (dus zonder extra curriculaire resultaten). Alleen voldoendes tellen mee in de berekening. De tabellen worden jaarlijks geüpdatet.

A. Grading tabel per opleiding

B. Grading tabel faculteit

C. Grading tabel uitwisselingsstudenten

Voorbeeldberekening/uitleg tabellen

In deze voorbeeldtabel van een opleiding is in percentages uitgedrukt hoe vaak een bepaald cijfer gegeven is.

Voorbeeld grading tabel

De rij ‘%’ geeft het absolute pecentage aan: hoe vaak is een bepaald cijfer gegeven. De rij ‘cum. % ‘ (cumulatief) geeft aan in hoeveel gevallen een bepaald cijfer of hoger behaald is.

Stel dat je voor een onderdeel van je studie een 8,5 hebt gehaald. Volgens de tabel is dat cijfer in 6% van de gevallen gegeven. Van alle beoordelingen binnen je opleiding was uiteindelijk 13% een 8,5 of hoger.

Klik hier voor een voorbeeld van de grading table op het diploma supplement

De Universiteit Leiden maakt gebruik van de volgende grading tables.

  • Grading table per opleiding

In de afgelopen drie studiejaren moeten binnen de opleiding meer dan 500 cijfers zijn gegeven. Op basis daarvan is er voldoende data beschikbaar om een eigen grading table te maken.

  • Facultaire grading table

Is er voor een opleiding onvoldoende cijfermateriaal beschikbaar (minder dan 500 gegeven cijfers per 3 studiejaren), dan is de facultaire grading table van toepassing.

  • Universiteitsbrede grading table

Internationale uitwisselingsstudenten krijgen een universiteitsbrede grading table op hun transcript.

  • Grading table voor alle lerarenopleidingen

Studenten van een lerarenopleiding krijgen een eigen grading table op het diplomasupplement afgedrukt.

Disclaimer

De Universiteit Leiden heeft de tabellen met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Daarom kunnen aan deze webpagina of de tabellen op deze website geen rechten worden ontleend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.