Universiteit Leiden

nl en

Visie

Het onderwijsideaal van de Universiteit Leiden is de vorming van studenten tot academische professionals en betrokken, verantwoordelijke burgers. Zo kunnen onze studenten na hun afstuderen een bijdrage leveren aan de uitdagingen van de huidige maatschappij – zowel binnen als buiten de wetenschap.

Dit vraagt om onderwijs dat door onderzoek gedreven en gevoed is. Onderwijs dat het intensief en actief leren van studenten bevordert, ontwikkeling van academische en professionele vaardigheden stimuleert en ruimte biedt voor individuele keuzes. Aan de Universiteit Leiden geven we talent de ruimte, bieden we studenten die dat nodig hebben begeleiding, en leiden we onze internationale en diverse studentenpopulatie op tot academici die klaar zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

De kern van onze onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity is onderzoeksgedreven onderwijs in een internationale en diverse leeromgeving, waarin een actieve en ambitieuze houding van studenten wordt gestimuleerd. Deze onderwijsvisie is opgesteld in 2017 en dient tegelijk als richtlijn voor het huidige onderwijs en als basis voor een onderwijsvernieuwingsagenda voor de komende jaren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.