Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht (LL.M.)

Studieprogramma

De master Ondernemingsrecht maakt het mogelijk om in een breed kader kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van het ondernemingsrecht door verschillende ondernemingsrechtelijke kernvakken zoals Verdieping Ondernemingsrecht, Fusies en overnames en het Practicum ondernemingsrecht.

Een belangrijk vak in het programma is Verdieping Ondernemingsrecht. Dit verplichte vak geeft je inzicht in het ondernemingsrecht en de discussies binnen dat vakgebied. Een ander verplicht vak is Fusies en overnames. Daarnaast kiezen studenten in het tweede semester twee van de volgende drie keuzevakken: IE Merken- en handelsnaamrecht, Capita Selecta Ondernemingsrecht of Insolventierecht. In het eerste semester en in het tweede semester zijn er vakken waarin je niet alleen je kennis maar ook je schrijfvaardigheid verder ontwikkelt: dit zijn het Practicum en het Privatissimum. Het Privatissimum, en de Stage en de Scriptie, kun je ook gebruiken om accenten aan te brengen in jouw expertise.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld bij de overheid of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken waar je interesses liggen en wat je kwaliteiten zijn. 

De Career Services van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Deze worden gepubliceerd op de online leeromgeving. 
Een stage is een verplicht onderdeel van de afstudeerrichting Ondernemingsrecht.

Kijk op de website van Leiden Universiteit Career Zone voor solliciatietips en vacatures.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.