Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht (LL.M.)

Studieprogramma

De master Ondernemingsrecht maakt het mogelijk om in een breed kader kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van het ondernemingsrecht door verschillende ondernemingsrechtelijke kernvakken zoals Verdieping Ondernemingsrecht, Fusies en overnames en het Practicum ondernemingsrecht.

Een belangrijk vak in het programma is Verdieping Ondernemingsrecht. Dit verplichte vak geeft je inzicht in het ondernemingsrecht en de discussies binnen dat vakgebied. Een ander verplicht vak is Fusies en overnames. Daarnaast moet je twee (van in totaal drie) keuzevakken volgen. In het eerste semester wordt het keuzevak IE Merken- en handelsnaamrecht aangeboden. In het tweede semester zijn dat Capita Selecta Ondernemingsrecht en Insolventierecht. In het eerste semester en in het tweede semester zijn er vakken waarin je niet alleen je kennis maar ook je schrijfvaardigheid verder ontwikkelt: dit zijn het Practicum en het Privatissimum. Het Privatissimum, en de Stage en de Scriptie, kun je ook gebruiken om accenten aan te brengen in jouw expertise.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

De stage in een verplicht onderdeel van het programma. De stage duurt ten minste vier weken. Je moet de Stage lopen in de periode dat je het programma volgt. Je bent vrij in het kiezen van een stageplaats (en moet daarnaar ook zelf solliciteren) bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor of bedrijf, met dien verstande dat het moet gaan om een stage op het gebied van ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht of insolventierecht.

Binnen de master Ondernemingsrecht is de stage een verplicht onderdeel van de studie. Het Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.