Universiteit Leiden

nl en

Financieel recht (LL.M.)

Studieprogramma

In de Master Financieel Recht staat de binding tussen theorie en praktijk centraal. Om het onderwijs nauw te laten aansluiten op de praktijk, wordt in het onderwijs veel aandacht besteed aan de praktijk. Ook de hoogleraren zijn actief in de (financiële) praktijk, als advocaat of als rechter.

Aan het einde van het collegejaar krijg je de mogelijkheid een inkijkje in de wereld van dealmaking te nemen tijdens onze workshop Onderhandelen in de praktijk. Tijdens bezoeken aan instellingen als AFM, DNB en Euronext maak je kennis met de dagelijkse toezichtspraktijken en de werking van de beurs.

Bovendien organiseert de afdeling Financieel Recht een lezingenreeks, de Hazelhoff Guest Lectures. Prominente sprekers uit binnen- en buitenland belichten financieel recht vanuit een actueel en origineel perspectief. Ook jij bent van harte welkom om deze lezingen bij te wonen en bij te dragen aan de discussie.

Semester I & II

De Master Financieel Recht bereidt je voor op de commerciële rechtspraktijk. Daarnaast wordt in het onderwijs veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van je academische vaardigheden.
In het eerste semester ligt de nadruk op het verwerven van brede en diepe kennis van het financieel recht. De vakken in het eerste semester omvatten zowel Nederlands, Europees als Anglo-Amerikaans financieel recht. Je kunt denken aan onderwerpen zoals het toezicht op de financiële sector, de beursgang van een onderneming en aansprakelijkheid van vermogensbeheerders naar Nederlands en Engels recht. Ook de internationale transactiepraktijk komt uitvoerig aan de orde. 

Masterprogramma

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Financieel recht is opgebouwd en welke colleges je volgt?

Bekijk dan het studieprogramma in de Studiegids Financieel recht.

In het tweede semester worden de vakken Practicum en Privatissimum aangeboden, waarin de schrijf-, onderzoeks- en spreekvaardigheden speciale aandacht krijgen. Het Practicum is vooral gericht op het trainen van de vaardigheden die je voor de rechtspraktijk nodig hebt. Je krijgt onderwijs van praktijkjuristen die de specialist zijn op hun gebied en je leert o.a. processtukken schrijven en contracten opstellen.
Bij het vak Privatissimum ligt het accent meer op rechtswetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van verschillende actuele thema’s maak je een aantal schriftelijke opdrachten en hou je een referaat. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een noot bij een arrest of een artikel voor een juridisch tijdschrift. Deze opdrachten dragen eveneens bij aan de verdieping van de kennis en het inzicht in de samenhang en in de structuur van het financieel recht.  De masteropleiding wordt afgesloten met een scriptie. Het jaarlijks ‘scriptieontbijt’ helpt je bij het vinden van een geschikt scriptieonderwerp. 

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.