Universiteit Leiden

nl en

Financieel recht (LL.M.)

Over de opleiding

Financieel recht raakt iedereen.

Niet alleen de beursgang van een grote bank wordt door het financieel recht beheerst, maar ook achter een gewone dagelijkse pinbetaling gaat een complexe financieel juridische werkelijkheid schuil.  Het financieel recht is een mix van verschillende rechtsgebieden: hierdoor verwerf je niet alleen inzicht in financiële regelgeving, maar word je ook opgeleid tot een breed georiënteerde jurist. Bovendien kent de financiële praktijk geen grenzen: in deze opleiding staan de internationale aspecten van het financieel recht centraal.

Europees en Anglo-Amerikaans recht

De Leidse master Financieel Recht is uniek in Nederland door de speciale aandacht die wij besteden aan de internationale dimensie van het financieel recht. Niet alleen het Europees recht dat ten grondslag ligt aan het Nederlands recht komt aan de orde, maar ook het Anglo-Amerikaans recht. Gastdocenten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verzorgen het onderwijs voor het Engelstalige vak Anglo-American Financial Law. Het Anglo-Amerikaans financieel recht speelt een niet weg te denken rol in de internationale financiële praktijk. Het is voor een goed begrip van het Nederlandse en Europees recht dan ook van belang dat je inzicht hebt in het Anglo-Amerikaans recht.

Specialistisch én breed

Het financieel recht is volop in ontwikkeling en speelt een cruciale rol in veel actuele discussies. Wat zijn de gevolgen als een bank failliet gaat? Wat gebeurt er eigenlijk juridisch als je geld overboekt? In hoeverre mag je in aandelen handelen als je specifieke kennis van het bedrijf hebt? Bij de beantwoording van deze vragen bevind je je op het snijvlak van meerdere rechtsgebieden. Je doet hierdoor een brede juridische kennis op. Het financieel recht is immers een mix van o.a. bestuursrecht, civiel recht en Europees recht.

Civiel effect

De afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid is dusdanig samengesteld dat je met je bachelordiploma, in combinatie met een van onze juridische masters het zogenoemd civiel effect behaalt. Daarmee voldoe je aan alle eisen die gelden voor de toelating tot zowel de advocatuur als de rechterlijke macht.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is kleinschalig en biedt intensief onderwijs. Bij de start van de studie is er een openingsbijeenkomst waarbij je kennismaakt met zowel de andere masterstudenten als met de docenten van de opleiding. Tijdens de hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.