Universiteit Leiden

nl en

Pim Rank

Hoogleraar Financieel recht

Naam
Prof.mr. W.A.K. Rank
Telefoon
+31 71 527 8910
E-mail
w.a.k.rank@law.leidenuniv.nl

Pim Rank is hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 2012. Hij is gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op financiële producten, derivaten, collateral, repos, securities lending, custody, clearing & settlement, cash management en financieel toezicht.

Pim combineert zijn academische werkzaamheden aan de Universiteit Leiden met het zijn van partner bij NautaDutilh in Amsterdam. Hij is daar werkzaam sinds 1992 en houdt zich in het bijzonder bezig met de juridische aspecten van financiële dienstverlening, derivaten en met toezichtswetgeving. Voordat hij werd benoemd in Leiden, was Pim hoogleraar Bank- en Effectenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Pim is de schrijver van verschillende boeken op het gebied van geld, geldverbintenissen en betaling, verrekening en de bewaring van effecten. Hij is een frequent spreker op seminars en congressen op het terrein van het bank- en effectenrecht.

Pim is betrokken geweest bij het opzetten en implementeren van systemen voor electronic funds transfer –prepaid cards daaronder begrepen –en voor de verhandeling en clearing van effecten. Hij is de auteur van de ISDA Collateral Opinie en van de ICMA/SLRC-opinies voor Nederland.

Hij was lid van een commissie die de Nederlandse regering adviseerde over toondereffecten en van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het Haagse Verdrag inzake het Recht dat van toepassing is op effecten die gehouden worden door een intermediair (the The Hague Convention on the Law applicable to Securities held with an Intermediary). Hij is lid van de EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group.

In 1996 promoveerde hij tot doctor aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Geld, geldschuld en betaling. Pim studeerde af aan de Universiteit Leiden in 1981 en was werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van deze Universiteit van 1981 tot 1991. Sinds 1991 is hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh, sinds 1997 als partner.

Hoogleraar Financieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C223

Contact

Publicaties

 • Capital Markets Law Journal member Geographical Advisory Board
 • NautaDutilh N.V. Of Counsel
 • Maandblad voor Vermogensrecht lid redactie
 • Accreditatiecommissie DSI Lid
 • DSI PIT Lid Adviescommissie
 • EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group Lid
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten Lid Adviesraad
 • P.R.I.M.E. Finance Legal expert
 • Paris Financieel Juridische Reeks Voorzitter Redactieraad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie