Universiteit Leiden

nl en

Pim Rank

Hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder Financieel Recht / Afdelingsvoorzitter

Naam
Prof.mr. W.A.K. Rank
Telefoon
+31 71 527 8910
E-mail
w.a.k.rank@law.leidenuniv.nl

Pim Rank is hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 2012 en of counsel bij NautaDutilh in Amsterdam.

Meer informatie over Pim Rank

Studie en carrière

Al sinds 1997 combineert Pim Rank zijn academische werkzaamheden met de rechtspraktijk, van 1997 tot september 2012 als hoogleraar Bank- en Effectenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en sinds september 2012 als hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden.

Pim Rank is gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Zijn onderzoek en zijn praktische ervaring hebben met name betrekking op financiële producten, derivaten, netting & collateral enforceability, repos, securities lending, custody, clearing & settlement, betalingsverkeer, cash management en financieel toezicht.

Pim Rank is de schrijver van verschillende boeken en artikelen op het gebied van geld, geldverbintenissen en betaling, verrekening en de bewaring van effecten en vermogensscheiding. Hij is een frequent spreker op seminars en congressen op het terrein van het bank- en effectenrecht. Hij is de oorspronkelijke auteur van de ISDA Collateral Opinie voor Nederland, de ISDA Cleared Opinie voor Nederland, de ISDA CM Reliance Opinie voor Nederland, de ISDA Client Reliance Opinie voor Nederland en van de ICMA/ISLA-opinies voor Nederland en voor Curaçao en Sint-Maarten.

Hij was lid van de commissie die de Nederlandse regering adviseerde over toondereffecten, van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het Haagse Verdrag inzake het Recht dat van Toepassing is op Effecten die Gehouden worden door een Intermediair (The Hague Convention on the Law applicable to Securities held with an Intermediary) en van de EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group. Daarnaast adviseerde hij de Nederlandse regering over wetgeving inzake de afscheiding van derivaten en over de gevolgen van interventie door de overheid bij financiële instellingen in de problemen voor de afdwingbaarheid van netting in het geval van een verplichte overdracht of een onteigening van een dergelijke instelling. In september 2020 adviseerde hij, samen met prof. mr. M. Haentjens, het Ministerie van Financiën, DNB en AFM over de regelingen van een wettelijke kwaliteitsrekening voor bepaalde financiële ondernemingen. Hij is lid van het Management Board van P.R.I.M.E. Finance en P.R.I.M.E. Finance Expert.

In 1996 promoveerde Pim Rank tot doctor aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Geld, geldschuld en betaling. Pim studeerde af aan de Universiteit Leiden in 1981 en was werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van deze Universiteit van 1981 tot 1991. Sinds 1991 is hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh, van 1997 tot 2017 als partner en sinds 2017 als of counsel.

Kernpublicaties


In het Nederlands:

 • Geld, geldschuld en betaling, diss. Universiteit Leiden, Kluwer 1996 (Money, Monetary obligations and Payment, PhD thesis 1996)

 • Bewaring en eigendom van effecten, pre-advies Vereniging voor Effectenrecht 1996, Kluwer 1997 (Custody and Ownership of Securities, pre-advice Securities Law Association 1996)

 • De (on)hanteerbaarheid van het Nederlandse recht voor de moderne financiele praktijk, oratie Nijmegen 1998, Kluwer 1998 (The (Un)Suitability of Netherlands Law for Modern Financial Practice, Inaugural Lecture Nijmegen 1998)

 • Interventie bij banken en verzekeraars; rechten van crediteuren en wederpartijen, oratie Leiden 2013, Boom Juridische uitgevers 2014 (Intervention at Banks and Insurance Companies; Rights of Creditors and Counterparties, Inaugural Lecture Leiden 2013) 

 • Vermogensscheiding: a bird's eye overview in: Vermogensscheiding in de financiële praktijk, Uitgeverij Paris 2018, p. 11-60 (Asset segregation in the Fianancial Sector, Handbook 2018)

In het Engels:

 • Custody of Securities in the Netherlands, in: Vertrouwd met de Trust, Kluwer 1996, p. 319-338

 • Cross Border Collateralisation in the Netherlands, in: Cross Border Collateralisation: Legal Risk and the Conflict of Laws, Butterworths 2002, p. 397-416 (with A.J. van der Lely)

 • Banking Regulation in the Netherlands, in: Regulation of Foreign Banks, Lexis Nexis 2005, p. 685-744 (with M.G.C.M. Peeters)

 • Harmonisation of National Security Rights, in: Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, Munchen 2006, p. 201-215

 • Security over Receivables; the Netherlands, in: Security over Receivables; an International Handbook, Oxford University Press 2008, p.351-366

 • Giral Payment, Set-off and Bankruptcy, in: The Past and Future of Money, Boom Juridische Uitgevers 2008, p. 121-131

 • The Netherlands: The Financial Crisis and The Government’s Response, in Global Financial Crisis; Navigating and Understanding the Legal and Regulatory Aspects, London, 2009, p.131-143

 • Repos and Securities Lending, in: Financial Law in the Netherlands, Kluwer Law International 2010, p. 303-334

 • Set-off in the Netherlands, in: Set-off Law and Practice; an International Handbook, Oxford University Press 2010, third edition 2018, p. 325-344 (with L.J. Silverentand)

 • International Secured Transactions in the Netherlands, in: International Secured Transactions, Thomson Reuters 2017, p. 22 C-1/22 C/31 (with Y. Diamant).

Hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder Financieel Recht / Afdelingsvoorzitter

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C223

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • P.R.I.M.E. Finance Lid Bestuur
 • Capital Markets Law Journal member Geographical Advisory Board
 • NautaDutilh N.V. Of Counsel
 • Maandblad voor Vermogensrecht lid redactie
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten Lid Adviesraad
 • P.R.I.M.E. Finance Legal expert
 • Paris Financieel Juridische Reeks Voorzitter Redactieraad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.