Universiteit Leiden

nl en

Financieel recht (LL.M.)

Na je studie

Met de master Financieel Recht heb je uitstekende vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

Naomi Reijn

Alumna, advocaat

Naomi Reijn

"Financiële regels zijn niet alleen nationaal, maar hebben vaak een Europese oorsprong. Deze integrale benadering sprak mij erg aan. De master is zowel inhoudelijk interessant als praktisch, met veel onderwijs vanuit de transactie- en toezichtrecht praktijk."

1. Waarom heeft u destijds gekozen voor de master Financieel recht?

"Toen ik begon aan de master Financieel recht waren de financiële markten en het recht volop in beweging: midden in de financiële crisis, de onteigening van SNS REAAL was het nieuws van de dag. In Europa werden volop initiatieven genomen om tot een geharmoniseerde aanpak van de crisis te komen door de introductie van kapitaaleisen en de eerste ontwikkelingen voor een Europees resolutiemechanisme. Die vertaling van economische ontwikkelingen in een juridisch kader vond ik erg interessant. Transacties zijn bijna per definitie grensoverschrijdend. Die internationale aspecten worden in de master goed belicht, bijvoorbeeld in het vak Internationale financiële transacties in de praktijk en Anglo-Amerikaans recht. Daarnaast wordt zowel vanuit transactieperspectief als toezichtrechtelijk perspectief naar de markten en het daarop van toepassing zijnde recht gekeken. Die regels zijn niet alleen nationaal, maar hebben vaak een Europese oorsprong. Deze integrale benadering sprak mij erg aan. De master is zowel inhoudelijk interessant als praktisch, met veel onderwijs vanuit de transactie- en toezichtrecht praktijk."

2. Waar bent u nu werkzaam?

"Ik werk als advocaat bij Allen & Overy, een internationaal advocatenkantoor. In Amsterdam werk ik op de sectie litigation – employment en in het financial regulatory team. Hiervoor heb ik op de afdeling International Capital Markets gewerkt."

3. Wat is de relevantie van uw gevolgde master in uw huidige werk?

"In mijn werk heb ik dagelijks profijt van wat ik heb geleerd in de master. Ik adviseer met name nationale en internationale financiële instellingen over beloningsaspecten en integriteit in de financiële sector. Dat recht is erg in ontwikkeling, maar de kennis die ik heb opgedaan bij het vak Nederlands en Europees financieel recht komt nog dagelijks aan bod. Daarnaast heb ik gewerkt op de afdeling International Capital Markets, waar de transacties die beschreven werden tijdens de master de dagelijkse praktijk waren. Ik zie de master echt als een leerzame ervaring in de advies- en procespraktijk waar ik nu in zit."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.