Universiteit Leiden

nl en

Financieel recht (LL.M.)

Na je studie

Met de master Financieel Recht heb je uitstekende vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

Carrrière

Niet alleen banken, beleggingsondernemingen, beurzen en andere financiële ondernemingen hebben met het financieel recht te maken, maar ook beleggers en ondernemingen die effecten uitgeven, leningen aangaan of een andere financiële transactie verrichten. 

  • de advocatuur
  • het bedrijfsleven
  • banken en andere financiële ondernemingen
  • financiële toezichthouders (AFM en DNB)
  • Europese instellingen
  • de rechterlijke macht
  • de overheid
  • de universiteit

Diya Dilan

Advocaat Allen & Overy

Diya Dilan

"Uniek aan deze master is dat zowel vanuit transactieperspectief als toezichtrechtelijk perspectief naar de financiële markten en het daarop van toepassing zijnde recht wordt gekeken. Daarover verbazen mensen zich elke keer als ik ze uitleg wat ik tijdens mijn master heb geleerd."

Waar ben je werkzaam en in welke functie?

Ik werk als advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam, een internationaal advocatenkantoor. Ik ben begonnen op de praktijkgroep Banking, de praktijkgroep die zich bezighoudt met bankfinancieringen. Momenteel werk ik voor de praktijkgroep Financial Litigation, waar voornamelijk wordt geprocedeerd en geadviseerd op het gebied van het insolventierecht en het financieel toezichtrecht. Allemaal onderwerpen die terugkomen in de master Financieel recht.  

Wat is het belangrijkste dat je tijdens de master Financieel recht hebt geleerd en waarvan heb je nu het meeste profijt?

De master is kleinschalig, internationaal georiënteerd, inhoudelijk uitdagend en praktijkgericht. Bij de praktijkgroep Banking wordt veel met de zogeheten LMA-documentatie gewerkt. Deze documentatie van de Loan Market Association (LMA) vormt de contractuele basis voor grote financieringen met een internationaal karakter en wordt tijdens het vak Internationale Financiële Transacties in de Praktijk uitgebreid behandeld. Dat is ook het vak waarvan ik tot nu toe het meeste profijt heb. Niet alleen de colleges over de LMA-documentatie zijn handig geweest voor de praktijk, ook de colleges over zekerheden, betalingstransacties en cash pooling waren bijzonder nuttig.

Raad je de master Financieel recht aan en waarom?

Uniek aan deze master is dat zowel vanuit transactieperspectief als toezichtrechtelijk perspectief naar de financiële markten en het daarop van toepassing zijnde recht wordt gekeken. Daarover verbazen mensen zich elke keer als ik ze uitleg wat ik tijdens mijn master heb geleerd. Het onderwijs wordt daarnaast verzorgd door eersteklas hoogleraren en docenten die staan te springen om hun praktijkervaring te delen. Zij hebben passie voor hun vakgebied en het contact is persoonlijk. Tot slot leer je tijdens de master scherp denken en kort en bondig te schrijven. Dit zijn vaardigheden waarvan ik tot op de dag van vandaag profijt heb. 

Andere tips of tricks voor studiekiezers?

Uiteindelijk maakt het niet uit welke master je kiest - de vaardigheden die je opdoet kan je altijd op de een of andere manier kwijt in jouw toekomstige loopbaan. Zorg ervoor dat je voor een master kiest waar je goed wordt begeleid en wordt uitgedaagd kritisch te denken. Dat is wat je uiteindelijk voor de praktijk nodig hebt. Als dat is wat je zoekt, kan ik je de master Financieel recht van harte aanbevelen.

Femke Linders

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Femke Linders

"Ik heb de master als ontzettend leuk en uitdagend ervaren. Wat ik persoonlijk erg waardevol vond is dat het curriculum zo is ingericht dat je de kans krijgt om kennis te maken met de verschillende facetten van het financieel recht".

Waar ben je werkzaam en in welke functie?

Na een scriptiestage bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ben ik begonnen als Jr. toezichthouder in het team Pensioenen. Als toezichthouder signaleer, analyseer en mitigeer je gedragsrisico’s op het gebied van pensioenen. Dit doe je ofwel instellingsgericht op basis van meldingen die je van marktpartijen of consumenten ontvangt, ofwel themagericht bij meerdere instellingen. De komende jaren staat ons toezicht in het teken van de stelselherziening, een enorme klus die veel juridische vraagstukken met zich brengt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de invulling van de zorgplicht bij de nieuwe, open norm waarbij de pensioenuitvoerder zijn deelnemers moet begeleiden bij het maken van keuzes. 

Wat is het belangrijkste dat je tijdens de master Financieel recht hebt geleerd? Waarvan heb je nu het meeste profijt?

De master kent een goede balans tussen de theorie en praktijk. Door de vakken Practicum, Privatissimum en de scriptie leer je om grote hoeveelheden complexe informatie te analyseren en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Vervolgens is het van belang dat je tot de kern van het vraagstuk weet te komen en dit op een duidelijke wijze op papier kan zetten. Het oefenen met het maken van de koppeling van de theorie naar de praktijk is ontzettend leerzaam. Als toezichthouder is het schrijven van heldere teksten over complexe materie namelijk een onmisbare skill.

Raad je de master Financieel recht aan en waarom?

Ik heb de master als ontzettend leuk en uitdagend ervaren. Wat ik persoonlijk erg waardevol vond is dat het curriculum zo is ingericht dat je de kans krijgt om kennis te maken met de verschillende facetten van het financieel recht. Er worden verschillende gastcolleges georganiseerd waarbij ervaringen uit de praktijk worden gedeeld, bijvoorbeeld vanuit de transactiepraktijk, geschilleninstanties of het toezicht. Niet alleen gaat de theorie zo leven, ook krijg je een steeds duidelijker beeld van waarvan je enthousiast wordt en welke carrièreperspectieven daarbij aansluiten. 

Andere tips of tricks voor studiekiezers?

Schroom niet om contact op te nemen met (oud)studenten. Ze vertellen je ongetwijfeld graag meer over de master en verschillende carrièreopties. 

Fahiem Malikzada

Advocaat NautaDutilh

Fahiem Malikzada

"De uitstekende docenten hebben mij in een kort tijdsbestek veel geleerd over het financieel recht. Het verwondert mij in de praktijk nog steeds hoeveel ik herken van de master. Dat laat zien dat de docenten uitgebreid stil hebben gestaan bij het opstellen van het curriculum en die onderwerpen hebben geselecteerd die in de praktijk veel voorbijkomen."

Waar ben je werkzaam en in welke functie?

Ik ben werkzaam als advocaat-stagiair Financial Law bij NautaDutilh.

Wat is het belangrijkste dat je tijdens de master Financieel recht hebt geleerd en waarvan heb je nu het meeste profijt?

Ik merk dat ik in de praktijk iedere dag terugval op mijn kennis die ik tijdens de master heb opgedaan. Het belangrijkste dat ik tijdens de master heb geleerd is om complexe juridische stukken op een toegankelijke manier over te brengen. De vakken Practicum en Privatissimum hebben in grote mate bijgedragen aan het verbeteren van mijn schrijfvaardigheid op verscheidene vlakken. De ene week moest ik bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel schrijven en de andere week moest ik een dagvaarding opstellen. Los van het feit dat dit mij heeft geholpen om onder tijdsdruk een goed opgebouwd stuk te schrijven, hebben deze vakken mij ook geholpen met het verbeteren van mijn onderzoeksvaardigheden. Als student krijg je iedere week de kans om de feedback van de vorige opdracht te implementeren in de volgende opdracht. Je ziet vervolgens een stijgende lijn in jouw ontwikkeling en resultaten.

Raad je de master Financieel recht aan en waarom?

Ik zou de master zeker willen aanraden. De master wordt meestal gegeven in een kleine groep, waardoor je alle medestudenten goed leert kennen. Daarnaast is een groot voordeel hiervan dat er veel discussies kunnen worden gevoerd over de collegestof. Ik merkte bijvoorbeeld al vrij snel tijdens de eerste colleges dat wij hierdoor dieper de stof in konden duiken. Dit zorgde ervoor dat de master uitdagend bleef en je als student ook constant geprikkeld werd om goed te studeren. Actieve participatie gaf je daarbij ook een kleine voorsprong op het tentamen. Tot slot zou ik de master ook willen aanraden vanwege de uitstekende docenten. Zij hebben mij in een kort tijdsbestek veel geleerd over het financieel recht. Het verwondert mij in de praktijk nog steeds hoeveel ik herken van de master. Dat laat zien dat de docenten uitgebreid stil hebben gestaan bij het opstellen van het curriculum en die onderwerpen hebben geselecteerd die in de praktijk veel voorbijkomen. Hierdoor heb je als student na de master een uitstekende basiskennis waarop je je praktijkkennis - tijdens een stage of na de studie - kunt voortbouwen.

Andere tips of tricks voor studiekiezers?

Wellicht een open deur, maar kies een master die bij jou past. Wees bijvoorbeeld niet bang dat je na de master Financieel recht geen advocaat-stage meer kan doen op een andere sectie, zoals Corporate/M&A. Uiteindelijk doe je immers in de praktijk de meeste kennis op. Je hebt misschien een voorsprong als je al een achtergrond hebt in het ondernemingsrecht, maar na een jaar zit je op hetzelfde niveau als je collega's die een master in het ondernemingsrecht hebben gevolgd. Wees dus niet bang dat deuren voor je sluiten als je een master kiest binnen het ene rechtsgebied, maar je wellicht ook geïnteresseerd bent in andere rechtsgebieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.