Universiteit Leiden

nl en

Jeugdrecht (LL.M.)

Stap 1: Check de toelatingseisen

Weet je welke master je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste masteropleiding:

Je komt in aanmerking voor toelating tot de masteropleiding Jeugdrecht met een universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht, mits dit een zogenaamde toga-variant betreft. Met een toga-variant wordt bedoeld dat je met de afgeronde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht moet voldoen aan de vereisten voor het civiel effect met uitzondering van het vereiste van het behaald hebben van een juridische master van (minimaal)  60 EC. 

Een HBO-diploma geeft geen toegang tot de masteropleiding. HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) beginnen in het eerste jaar van de bacheloropleiding. De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor.

Aanvullende toelatingseisen

Verdere toelatingsvereisten – naast een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht – zijn:

  • affiniteit met het vakgebied;
  • enthousiasme voor de masteropleiding;
  • goede studieresultaten.

De toelatingscommissie bekijkt op grond van de ingeleverde cijferlijst, curriculum vitae en motivatiebrief (zie onder ‘aanmelden’ voor meer informatie) in hoeverre je aan de toelatingsvereisten voldoet. Aantoonbare affiniteit met het vakgebied, blijkend uit gevolgde (keuze)vakken, stage of vrijwilligerswerk, is een pre, maar geen voorwaarde. Niet alle juridische faculteiten bieden bijvoorbeeld (keuze)vakken op het gebied van het Jeugdrecht aan. Goede studieresultaten zijn een pre, maar affiniteit met het vakgebied en enthousiasme voor de masteropleiding wegen minstens zo zwaar mee in de toelatingsprocedure.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden