Universiteit Leiden

nl en

Jeugdrecht (LL.M.)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Je komt in aanmerking voor toelating met een afgerond universitair bachelordiploma
Rechtsgeleerdheid (toga-traject)
- Notarieel Recht (toga-traject)

behaald aan een Nederlandse Universiteit en afgerond vóór de start van de masteropleiding

Met een toga-traject wordt bedoeld dat je met de afgeronde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht moet voldoen aan de vereisten voor het civiel effect met uitzondering van het vereiste van het behaald hebben van een juridische master van (minimaal) 60 EC. 

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op deze website

  • affiniteit met het vakgebied;
  • enthousiasme voor de masteropleiding;
  • goede studieresultaten.

De toelatingscommissie bekijkt op grond van de ingeleverde cijferlijst, curriculum vitae en motivatiebrief in hoeverre je aan de toelatingsvereisten voldoet. Aantoonbare affiniteit met het vakgebied, blijkend uit gevolgde (keuze)vakken, stage of vrijwilligerswerk, is een pre, maar geen voorwaarde. Niet alle juridische faculteiten bieden bijvoorbeeld (keuze)vakken op het gebied van het Jeugdrecht aan. Goede studieresultaten zijn een pre, maar affiniteit met het vakgebied en enthousiasme voor de masteropleiding wegen minstens zo zwaar mee in de toelatingsprocedure.

HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) kunnen alleen starten in het eerste jaar van de bacheloropleiding.
De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor. Ook met een schakelprogramma van elders ben je niet toelaatbaar. Wel kunnen eventueel op grond van de gevolgde HBO-opleiding(en) enkele vrijstellingen worden verleend tijdens de bacheloropleiding.

Voor niet-Nederlandstalige studenten die deze master willen volgen, geldt dat zij aan het volgende vereiste niveau voor de Nederlandse taal moeten voldoen: Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden TUL-gevorderd.

De master Jeugdrecht is een opleiding met een selectie- en plaatsingsprocedure voor ieder instroommoment. Alle studenten moeten zich aanmelden via Studielink EN een toelatingsverzoek indienen vóór de deadline via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.