Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (MSc)

Collegegeld

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd) voor het academisch jaar 2021-2022 voor eerstejaarsstudenten is €542,-*. 

*De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus een korting ingesteld voor het collegejaar 2021-2022. Het oorspronkelijk wettelijke collegegeld voor 2021-2022 voor eerstejaarsstudenten bedroeg €1084,-.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019
Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

 

Minder dan 45 EC
Als je, na een afgeronde bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma volgt, dan betaal je daar €33,- per studiepunt voor, als het programma minder dan 45 EC is.

45 EC of meer
Bij een programma van 45 EC of meer, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Is het schakelprogramma meer dan 60 EC - en dus langer dan één jaar - óf als je vakken volgt buiten het schakelprogramma, dan betaal je het instellingscollegegeld van de betreffende opleiding (zie ‘Tweede opleiding’).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.