Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (MSc)

Collegegeld

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd): €2.168,- (collegejaar 2021-2022)

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019
Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je aan de Universiteit Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Collegegeld: €25.600,- (collegejaar 2019-2020)

Tweede masteropleiding

Ga je een tweede masteropleiding doen, dan betaal je daar veelal een instellingstarief voor, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Voor studenten met de nationaliteit van een EER-land (Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), Suriname of Zwitserland, die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald, geldt het volgende instellingstarief.

Instellingstarief: €23.100,- (collegejaar 2019-2020)

Ben je voor september 2010 begonnen met een masteropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede masteropleiding in hetzelfde studiejaar, óf het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het masterdiploma is behaald, dan mag je middels een overgangsregeling het wettelijk collegegeld betalen (zie ook ‘Uitzonderingen’).

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding.

Uitzonderingen
Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding er een is binnen het domein van de gezondheidszorg of een lerarenopleiding, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Begin je tijdens je eerste bachelor- of masteropleiding al een tweede bachelor- of masteropleiding, dan mag je die tweede opleiding ook afronden tegen het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief – mits je voor deze studie ononderbroken ingeschreven staat.
  • Begin je in het studiejaar direct nadat je je eerste bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden, dan geldt het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief.

Minder dan 45 EC
Als je, na een afgeronde bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma volgt, dan betaal je daar €33,- per studiepunt voor, als het programma minder dan 45 EC is.

45 EC of meer
Bij een programma van 45 EC of meer, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Is het schakelprogramma meer dan 60 EC - en dus langer dan één jaar - óf als je vakken volgt buiten het schakelprogramma, dan betaal je het instellingscollegegeld van de betreffende opleiding (zie ‘Tweede opleiding’).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.