Universiteit Leiden

nl en

Forensische Criminologie (MSc)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Een afgerond universitair bachelordiploma Criminologie behaald aan een Nederlandse Universiteit. 

Heb je bij de Universiteit Leiden de bachelor Criminologie afgerond (of ga je die vóór de start van de masteropleiding afronden) en heb je je afstuderen aangevraagd, dan ben je direct toelaatbaar.  Je hoeft dan géén toelatingsverzoek in te dienen.

Heb je bij een andere universiteit in Nederland de bachelor Criminologie afgerond (of ga je die voor de start van de masteropleiding afronden) dan ben je niet direct toelaatbaar en moet je vóór de deadline een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

Heb je een universitair bachelor- of masterdiploma in de rechtsgeleerdheid of in de sociale wetenschappen dan kom je voor toelating in aanmerking, mits je tenminste 30 ECTS aan criminologisch relevante vakken op WO-niveau hebt gevolgd.

Dit moet bestaan uit:

  • 20 ECTS omtrent criminologisch relevante kennis (over bijvoorbeeld: criminologische theorieën en/of kennis op het gebied van daders en slachtoffers)
  • 10 ECTS aan Methoden & Technieken-vakken

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op de website onder het tabblad Forensische Criminologie.

 

Voldoe je niet (volledig) aan de toelatingseisen en wil je deficienties inhalen?

De minor Criminologie biedt de benodigde 20 EC aan criminologisch relevante kennis en 10 EC aan Methoden en Technieken-vakken.

Als je de minor Criminologie in Leiden wilt volgen om zo deficiënties weg te werken voor toelating tot een van de Nederlandstalige masteropleidingen van Criminologie dan is dat mogelijk. Je moet wel een universitaire propedeuse hebben afgerond en ingeschreven zijn (en blijven) voor een WO bachelor. Zie de website voor meer informatie. Voor aanvullende vragen neem contact op met het OIC.

 

HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) kunnen alleen starten in het eerste jaar van de bacheloropleiding.
De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor. Ook met een schakelprogramma van elders ben je niet toelaatbaar. Wel kunnen eventueel op grond van de gevolgde HBO-opleiding(en) enkele vrijstellingen worden verleend tijdens de bacheloropleiding.

Voor niet-Nederlandstalige studenten die deze master willen volgen, geldt dat zij aan het volgende vereiste niveau voor de Nederlandse taal moeten voldoen:
Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden TUL-halfgevorderd (=staatsexamen NT2-II) dan wel TUL-gevorderd.

>> Ga naar de volgende stap. Stap 2:Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.