Universiteit Leiden

nl en

Forensische Criminologie (MSc)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Hieronder vind je informatie over toelaatbaarheid en de aanmeldprocedure afhankelijk van je vooropleiding.

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op deze website.

Heb je bij de Universiteit Leiden de bachelor Criminologie afgerond (of ga je die vóór de start van de masteropleiding afronden) en heb je je afstuderen aangevraagd, dan ben je direct toelaatbaar.  Je hoeft dan géén toelatingsverzoek in te dienen.

Heb je bij een andere universiteit in Nederland of Vlaanderen de bachelor Criminologie afgerond (of ga je die voor de start van de masteropleiding afronden) dan kom je in principe voor toelating in aanmerking. Ter beoordeling van je vooropleiding moet je wel vóór de deadline een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op deze website.

Heb je een universitair bachelor- of masterdiploma in de rechtsgeleerdheid of in de sociale wetenschappen dan kom je in principe voor toelating in aanmerking, mits je tenminste 30 EC  aan specifiek criminologisch relevante vakken op WO-niveau hebt behaald, waaronder ten minste 10 EC aan onderwijs in ‘Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek’ (waarvan minstens 5 EC aan kwantitatief statistiekonderwijs waarbij vaardigheden zijn opgedaan met statistische software zoals SPSS) en 20 EC op het terrein van theoretische criminologie en/of vakken met betrekking tot de criminologische problematiek van daders en slachtoffers.

Ter beoordeling van je vooropleiding moet je wel vóór de deadline een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

Met een bachelordiploma Psychologie, Sociologie of Pedagogische Wetenschappen voldoe je al aan de eis van 10 EC aan Methoden & Technieken-vakken.

De minor Criminologie van de Universiteit Leiden biedt de benodigde 20 EC aan criminologisch relevante kennis en 10 EC aan Methoden en Technieken-vakken.

 

HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) kunnen alleen starten in het eerste jaar van de bacheloropleiding.
De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor. Ook met een schakelprogramma van elders ben je niet toelaatbaar. Wel kunnen eventueel op grond van de gevolgde HBO-opleiding(en) enkele vrijstellingen worden verleend tijdens de bacheloropleiding.

Voor niet-Nederlandstalige studenten die deze master willen volgen, geldt dat zij aan het volgende vereiste niveau voor de Nederlandse taal moeten voldoen: Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden TUL-gevorderd.

>> Ga naar de volgende stap. Stap 2:Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.