Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Engels (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor deze masteropleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Engels aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

  • Heb je een universitaire bachelor Engelse taal en cultuur, dan ben je direct toelaatbaar.
  • Heb je een (verwante) universitaire bachelor (zoals een bachelor Taalwetenschap, Liberal Arts & Sciences, Film- en literatuurwetenschap of Europese studies) afgerond, dan kun je worden toegelaten mits tenminste 60 EC aan verwante vakinhoud Engels verdeeld over taal- en letterkunde kan worden vastgesteld en met inachtneming van de benodigde voorkennis voor de verplichte Mastervakken.
  • Heb je een afgeronde hbo-opleiding Leraar Engels (tweedegraads onderwijsbevoegdheid), dan kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 
Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

Aantoonbare beheersing van de Engelse taal. De volgende eis is van toepassing:

  • Cambridge Advanced C1 

De universiteit wil een oplossing bieden aan bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen en willen beginnen aan een master in studiejaar 2021-2022. Voor de master Tweejarige Educatieve master (specialisatie Nederlands, Duits, Engels, Frans en Religie & Levensbeschouwing) betekent dit, dat als jouw huidige bacheloropleiding het mogelijk maakt om eindopdrachten in te leveren en stages af te ronden in september, je op deze manier je bachelor voor 1 oktober 2021 kunt afronden en zonder studievertraging op 1 september 2021 (met terugwerkende kracht) kunt instromen in de masteropleiding. 

Hoe werkt dit?
Controleer bij je bacheloropleiding of deze mogelijkheid wordt geboden.
Vul vóór 15 juni dit formulier in.
Schrijf je opnieuw in voor de bacheloropleiding en vraag toelating aan voor de masteropleiding: 

  1. Meld je vóór 15 juni aan in Studielink voor de masteropleiding.
  2. Doe vóór 15 juni een verzoek tot toelating voor je masteropleiding in uSis.
  3. Schrijf je vóór 1 september opnieuw in voor de bacheloropleiding.

Je inschrijving voor de masteropleiding wordt definitief per 1 september 2021 (met terugwerkende kracht) als je de bacheloropleiding voor 1 oktober 2021 hebt afgerond. Als dat niet lukt, wordt de inschrijving voor de masteropleiding geannuleerd. 
Je betaalt 1 keer collegegeld. Wanneer je voor 1 oktober 2021 de bacheloropleiding hebt afgerond, betaal je voor de masteropleiding. Als je inschrijving voor de masteropleiding wordt geannuleerd, betaal je voor continuering van je bacheloropleiding.

Let op! 
De tweejarige Educatieve master wordt als erg intensief ervaren. Het afronden van je bachelor tegelijk met het starten van de Educatieve master zal dus extra veel tijd en inzet van je eisen. We adviseren je dan ook nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de studieadviseur. Met haar kun je de best passende opleidingsroute voor jouw persoonlijke situatie bespreken.

Vragen? 
Heb je vragen over toelating en inschrijving? Stel ze aan het Frontoffice Studentzaken via het online contactformulier met als onderwerp ‘Verzoek tot toelating’.
Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding.

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden.

Invulling door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De minimale eisen van het praktijkdeel (aantal klascontacturen en uren zelfstandig lesgeven) staan vermeld in de Studiegids, zie Over de opleiding (menu links).

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve master is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling tweejarige Educatieve master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.