Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting) (LL.B.)

Studieprogramma

De bachelor Rechtsgeleerdheid biedt een brede academische ontwikkeling, met kennis van verschillende rechtsgebieden, nationaal en internationaal.

In het eerste jaar krijg je direct het overzicht door inleidende vakken van alle rechtsgebieden.
In het tweede jaar kun je vervolgens kiezen uit drie specialisaties: Recht en Economie, International Business Law en Enterpreneurship and Management. In het derde jaar is er vrije keuzeruimte die je naar eigen inzicht kunt invullen: in het buitenland studeren, stage lopen, of je verder verdiepen met verschillende keuzevakken.

Een aantal vakken uitgelicht

Inleiding Recht

Een echt basisvak: je maakt kennis met juridische begrippen en krijgt een indruk van de reikwijdte van de rechtswetenschap en van de manier waarop het rechtssysteem is georganiseerd.

Inleiding Strafrecht

Een belangrijk element van het strafrecht zijn de grondrechten en vrijheden van burgers, van zowel de daders als de slachtoffers. In dit vak krijg je te maken met de belangrijkste grondslagen en uitgangspunten van het strafrecht.

Inleiding Internationaal Publiekrecht

Het internationale recht verschilt fundamenteel van het nationale recht. Het internationaal recht kan bijvoorbeeld alleen gehandhaafd worden met medewerking van nationale overheden. De invloed van het internationaal recht op het binnenlandse beleid is echter groot: denk bijvoorbeeld aan internationale afspraken over het milieu of over de handel in grondstoffen, waar Nederland zich aan moet houden.

Bestuursrecht

Het bestuur, wie of wat is dat eigenlijk? En wat doet het bestuur als het aan het besturen is en wat mag het daarbij wel en niet doen? Er zijn vele manieren waarop je in Nederland geconfronteerd kan worden met ‘het bestuur’ en bestuurlijke besluitvorming.

Dit vak is een vervolg op het inleidende vak uit het eerste jaar en in dit vak maak je kennis met het bestuur in zijn belangrijkste verschijningsvormen. Je leert daarbij dat het bestuur niet alleen kan besturen door middel van het bestuursrecht, maar ook gebruik kan maken van het privaatrecht. Ook wordt stilgestaan bij het optreden van het bestuur dat schade veroorzaakt en, uiteraard, bij de grenzen aan het optreden van het bestuur.

Moot Court

In het vak Moot Court kruip je in de huid van procespartijen binnen een rechtbank, als eiser, gedaagde, officier van justitie of strafadvocaat. Hierbij train je zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden. Je leert bij dit vak wat pleiten is in de ‘oefensimulatie-rechtbank’, waarbij professionals uit de praktijk optreden als rechter.

Europees recht

Met dit vak krijg je inzicht in de werking en logica van EU recht dat bij inleiding Internationaal en Europees recht- in je eerste jaar- is verkregen. Daarnaast behandelt het vak enkele cruciale onderdelen van het Europese materiële recht: het vrije verkeer binnen de interne markt, Europees Burgerschap en mededingingsrecht.

Goederenrecht

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Bij goederenrecht komen met name de begrippen goed en zaak, eigendom, hoe goederen worden verkregen en verloren (zoals overdracht, natrekking, zaaksvorming, verjaring), beperkte rechten (zoals pand en hypotheek) aan de orde en de goederenrechtelijke positie van het vorderingsrecht.

Bachelorscriptie

In 11 weken ga je aan de slag met een zelfstandig onderzoek. Op basis van een gekozen scriptieonderwerp formuleer je een probleemstelling die je verder uitwerkt in deelvragen. Hierin leer je de eerder opgedane kennis om te zetten in een wetenschappelijk betoog.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Echte keuzeruimte komt in het derde jaar. Dan zijn er studiepunten vrij in te vullen. Hiermee krijg je de waardevolle combinatie van een brede ontwikkeling met een concrete juridische opleiding.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al in je tweede jaar plannen maken.

In elke bacheloropleiding kun je een aantal vakken zelf kiezen. Binnen je studie om je kennis te verdiepen, buiten je studie om je basis te verbreden. Met keuzevakken geef je zelf richting aan je studie. Doe alvast inspiratie op en verdiep je in de keuzevakkengids. 
Keuzevakkengids

Naast losse keuzevakken bieden opleidingen een speciaal samengesteld pakket van keuzevakken aan. Dit vaste pakket van dertig studiepunten heet een minor. De keuze voor een minor hoef je niet voor te leggen aan een examencommissie.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. De inhoud van de stage spreek je af met een stagedocent van je opleiding. Het Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Naar het buitenland

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.