Universiteit Leiden

nl en

International Business Law (LL.B.)

Studieprogramma

De bachelor Rechtsgeleerdheid biedt een brede academische ontwikkeling, met kennis van verschillende rechtsgebieden, nationaal en internationaal.

In het eerste jaar krijg je direct het overzicht door inleidende vakken van alle rechtsgebieden. Aan het einde van het eerste jaar kun je vervolgens kiezen uit drie specialisaties: Recht en Economie, International Business Law en Enterpreneurship and Management. In het derde jaar worden verdiepingsvakken aangeboden en is er ruimte om in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Programma overzicht

IBL heeft een belangrijke oriëntatie op internationale ontwikkelingen binnen diverse rechtsgebieden en op economisch vlak. Het biedt een unieke combinatie van internationaal recht, economie en ondernemingsrecht. Binnen de afstudeerrichting IBL bouw je grondige en algemene kennis op door het volgen van vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid, die je vervolgens binnen de richting IBL uitbreidt met essentiële vakken voor internationaal opererende juristen.

Een aantal vakken uitgelicht

Inleiding Recht

Een echt basisvak: je maakt kennis met juridische begrippen en krijgt een indruk van de reikwijdte van de rechtswetenschap en van de manier waarop het rechtssysteem is georganiseerd.

Inleiding Strafrecht

Een belangrijk element van het strafrecht zijn de grondrechten en vrijheden van burgers, van zowel de daders als de slachtoffers. In dit vak krijg je te maken met de belangrijkste grondslagen en uitgangspunten van het strafrecht.

Orientation Course International Business Law

In dit vak wordt aandacht geschonken aan schrijf- en onderzoeksvaardigheden in het Engels. Tevens krijg je zowel een indruk van de bachelorvakken uit de vervolgjaren, als van de aard van de werkzaamheden van IBL-juristen en de omgeving waarin zij opereren. Aan het eind van het eerste jaar kun je definitief kiezen voor de afstudeerrichting International Business Law.

Onderneming en recht

Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om regulering. Maatschappelijke of economische activiteiten worden (als het niet om een eenmanszaak gaat) veelal vormgegeven in een privaatrechtelijke rechtsvorm. Die rechtsvormen worden gereguleerd door het ondernemingsrecht. Je maakt kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.

Corporate Social Responsibility

Beslissingen van ondernemingen kunnen invloed hebben op diverse lagen in de maatschappij. Bij dit vak staat men stil bij de invloed die maatschappelijk verantwoord ondernemen op de maatschappij en het recht heeft.

Moot Court IBL

In het vak Moot Court kruip je in de huid van procespartijen binnen een rechtbank, als eiser, gedaagde, officier van justitie of strafadvocaat. Hierbij train je zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden. Je leert bij dit vak wat pleiten is in de ‘oefensimulatie-rechtbank’, waarbij professionals uit de praktijk optreden als rechter.

Burgerlijk procesrecht

Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag. Veel aandacht is hierbij voor functies en rationes van regels en beginselen van burgerlijk procesrecht.

International Commercial Law

Het vak International Commercial Law biedt een kennismaking met de kernbegrippen van internationale handel en commercie. Het behandelt de belangrijkste elementen van transnationaal handelsrecht, inclusief de historische achtergrond en bronnen ervan. De focus ligt op een breed scala aan onderwerpen, variërend van financiering en het afsluiten van internationale commerciële contracten tot leasing- en factoringcontracten, en van de overdracht van geld, effecten en crypto-activa tot de totstandkoming van instrumenten voor internationale harmonisatie. 

Bachelorscriptie International Business Law

In 11 weken ga je aan de slag met een zelfstandig onderzoek. Op basis van een gekozen scriptieonderwerp formuleer je een probleemstelling die je verder uitwerkt in deelvragen. Hierin leer je de eerder opgedane kennis om te zetten in een wetenschappelijk betoog.

Stage

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. Het Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Naar het buitenland

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.