Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management (LLB)

Stap 1: Check de toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding:

De bachelor Rechtsgeleerdheid heeft voor het collegejaar 2018-2019 geen numerus fixus. Je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid als je in het bezit bent van een:

  • Een Nederlands VWO diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
  • Een propedeuse diploma van een Nederlandse universitaire opleiding,
  • Een propedeuse diploma van een Nederlandse HBO instelling aangevuld met een VWO-certificaat Nederlands,
  • Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling,
  • Een einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

Let op: een deelcertificaat VWO-Nederlands is een onderdeel van het staatsexamen, dat bestaat uit twee onderdelen: een centraal schriftelijk examen en een college-examen. Bij DUO kunt u zich aanmelden voor het staatsexamen. De deadline hiervoor is elk jaar op 31 december.

Na het eerste jaar overstappen naar Fiscaal recht?

Na je propedeuse Rechtsgeleerdheid of Notarieel Recht kun je niet zonder meer je inschrijven voor het tweede jaar van de studie Fiscaal Recht (al dan niet als tweede studie). Beschikbare plaatsen worden – net als voor de propedeuse – vergeven op basis van selectie. Wie dus in september 2019, na een propedeuse Notarieel Recht of Rechtsgeleerdheid, het tweede jaar van de studie Fiscaal Recht wil gaan volgen, moet deelnemen aan een selectieprocedure in 2018.

Voor het tweede jaar Fiscaal Recht geldt een capaciteitsbeperking van 125 voltijd plaatsen en 5 deeltijd plaatsen.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden