Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taal en cultuur (BA)

Verplichte matching

Nederlandse taal en cultuur is een bacheloropleiding met een verplichte matchingsmodule.

Voordat je kunt beginnen met onze bacheloropleiding, vragen we je eerst om onze online matchingsmodule te voltooien. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de opleiding aansluit bij je verwachtingen, interesses en capaciteiten. De matching is een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure.

Matchingsmodule

Via de online matchingsmodule maak je kennis met de lesmaterialen en methodologie die typerend zijn voor deze opleiding. Zodra je de matchingsmodule hebt voltooid zal aan je worden teruggekoppeld hoe goed deze opleiding past bij jouw interesses en capaciteiten.

Let op: Het advies naar aanleiding van je resultaten is niet bindend. Hoe je presteert tijdens de opdrachten heeft geen invloed op je kans op toelating tot de opleiding.

Hulp nodig met beslissen?
Heb je de matchingsmodule afgerond en zou je de resultaten graag bespreken? Vraag advies aan je studiecoördinator.

Inhoud
Het thema van deze matchingsmodule is 'De sturende kracht van taal'

Wanneer

Nadat je een toelatingsverzoek hebt gedaan bij Nederlandse taal en cultuur (voor 1 mei) en je aanvraag door de Universiteit Leiden goed ontvangen is, zul je worden uitgenodigd om deel te nemen aan de matchingsmodule en informatie ontvangen om je account te activeren. Hierna kun je starten met de matchingsmodule.

Houd er rekening mee dat de matchingsperiode start vanaf 15 februari 2021. Uitnodigingen voor de matchingsmodule zullen vanaf 15 februari worden verstuurd.

De module moet zo snel mogelijk worden afgerond, uiterlijk voor 20 augustus 2021. Let op: dit staat los van de toelatingsprocedure. Pas wanneer je de matching hebt afgerond en onvoorwaardelijk bent toegelaten tot de opleiding wordt je inschrijving voor Nederlandse taal en cultuur voltooid.

Contact

Met vragen over de matchingsprocedure kun je terecht bij de studiecoördinator van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Veelgestelde vragen over matching

De opleiding Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden vindt het heel belangrijk dat je een zorgvuldige studiekeuze maakt. Door deel te nemen aan de matchingsmodule krijg je een realistisch beeld van de opleiding. Studiekiezers die meer tijd en moeite steken in het maken van een doordachte studiekeuze hebben meer kans om succesvol te studeren in het eerste jaar van hun opleiding. De matchingsmodule bestaat uit een aantal videocolleges met bijbehorende vragen. Zo krijg je een goed beeld van de opleiding.

In de wet staat dat je als aankomend student recht hebt op studiekeuzeactiviteiten als je je vóór 1 mei aanmeldt. De opleiding Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden vindt het dermate belangrijk dat je bewust kiest voor de opleiding dat we deze studiekeuzeactiviteit verplicht stellen. Uit ervaring weten we dat studenten die op tijd een studie kiezen en daarbij een bewuste afweging maken, een grotere kans hebben om een goede start te maken in hun studie en het eerste jaar te halen.

Na aanmelden in Studielink ontvang je binnen 10 werkdagen een e-mail met inloggegevens voor de online matchingsmodule. Let op de matchingsmodule is pas beschikbaar vanaf 15 februari 2021. Inloggegevens worden verzonden worden vanaf 15 februari 2021.

Je kunt meedoen aan de matching vanaf 15 februari tot 20 augustus 2021. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding in Studielink, word je vanzelf uitgenodigd om mee te doen aan de eerstvolgende matching. Als je niet kunt meedoen, kun je een verzoek indienen om een uitzondering te maken. Geplande vakantie is geen reden om de matching niet te doen! De matchingsmodule is online en kun je dus zelf inplannen. Als je niet meedoet of de matchingsmodule niet afrondt, word je verzoek tot inschrijving afgewezen en kun je niet beginnen met de opleiding.

Nee, de aankomende student hoeft zich niet voor te bereiden op de verplichte matching. Wel verwacht de opleiding dat de aankomende student zich goed heeft georiënteerd en geïnformeerd voordat hij of zij zich inschrijft voor de opleiding. 

De Open Dag is bedoeld om je te oriënteren op verschillende opleidingen en het studentenleven in Leiden en/of Den Haag. Wil je je verder verdiepen in de studie van je keuze, dan kun je korte colleges en werkgroepen volgen, met studenten en docenten spreken tijdens de meeloopdagen of bij het proefstuderen. Als je zeker bent van je studiekeuze, dien je in Studielink een inschrijfverzoek in voor de opleiding. Vervolgens ontvang je vanuit de opleiding een uitnodiging voor deelname aan de Verplichte Matching. 

Alle stappen op een rijtje: 
• Je hebt zo snel mogelijk, en uiterlijk op 1 mei een verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink. 
• Je hebt deelgenomen aan het volledige programma van Verplichte Matching. 
• Je voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding op basis van je vooropleiding. 
• Je hebt de Universiteit Leiden gemachtigd om het collegegeld af te schrijven.

Nee, deelname aan Verplichte Matching is gratis.

Mocht je erachter komen dat de opleiding toch niet bij je past, dan moet je opnieuw een keuze maken. We raden je aan om in maart aan Verplichte Matching mee te doen. Mocht je dan toch nog willen wisselen van opleiding, dan heb je voldoende tijd om je te oriënteren.

De regels over Verplichte Matching zijn opgenomen in het Reglement inschrijving en collegegeld.
Informatie over het aantekenen van bezwaar kan je vinden op de website van de Universiteit Leiden.

Na afronding van de module krijg je automatisch een advies per e-mail. Het advies is gebaseerd op je antwoorden op de verschillende vragen.

Het advies is niet bindend maar alleen bedoeld als indicatie in hoeverre de opleiding Nederlandse taal en cultuur aansluit bij je verwachtingen, voorkeuren en ambities. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.