Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taal en cultuur (BA)

Over de opleiding

Bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur ontwikkel je je tot een kritische beschouwer van je eigen taal en literatuur. We doen wetenschappelijk onderzoek naar vragen als: Hoe zit taal in elkaar en hoe leer je een taal? Welke argumenten zijn effectief in een discussie? Voor wie schreven middeleeuwse dichters hun teksten eigenlijk?

Opbouw van de bacheloropleiding

In dit jaar maak je niet alleen kennis met de belangrijke onderwerpen van je studie, maar kom je tegelijkertijd in aanraking met de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek. Ook worden de academische vaardigheden geïntroduceerd: hoe doe je schriftelijk en mondeling verslag van onderzoek? Deze vaardigheden zullen gedurende de rest van je studie worden geoefend en verdiept.

Het tweede jaar bestaat voor de helft uit een vast programma; voor de andere helft kun je zelf al kiezen hoe je je studie verder wilt inrichten. Kies uit een aanbod dat varieert van opruiende pamfletten uit de Reformatie tot de taal van politiek Den Haag. Volg de cursus Creatief schrijven of loop college bij de jaarlijkse gastschrijver. In een deel van de vakken speelt de bestudering van media expliciet de hoofdrol, zoals in ‘Nederlandse Media en Maatschappij’.

Dit jaar is volledig vrij voor het kiezen van vakken binnen en buiten de opleiding. Je kunt ook besluiten een stage te doen en je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Als je je blik nóg verder wilt verbreden ga je naar het buitenland. Je sluit je studie af met een werkstuk. Het onderwerp bepaal je in overleg met je docent en kan aansluiten bij lopend en actueel onderzoek. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en hier zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag van doen.

  • "Een hengel voor te vissen": Marktplaats.nl als corpus voor taalkundig onderzoek
  • "Als het beleid een gezicht krijgt, dan wordt het hart week": Een vergelijkende analyse van metafoorgebruik in de politiek
  • Schering en inslag. De functie van intertekstuele verwijzingen in de roman Dis van Marcel Möring.
  • De verbeelding van technologie in negentiende-eeuwse sciencefiction.
  • Emotietheater: Op zoek naar emotie in het theater tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
  • "Sorry dat ik u onderbreek, maar…" Een onderzoek naar beleefdheidsstrategieën in talkshows van bijvoorbeeld Jeroen Pauw.

Goran Bouaziz

Student

Goran Bouaziz

"Na het eerste jaar worden de vakken wat uitdagender, maar je groeit hier heel natuurlijk naartoe. Je wordt niet direct in het diepe gegooid. In het tweede jaar krijg je bovendien de kans om keuzevakken te gaan doen. Je krijgt zo steeds meer vrijheid en mag je richten op wat je het meest interessant vindt. Je gaat dan ook steeds beter aanvoelen welke kant je op wilt gaan."

Pepijn Zaaijer

Student

Pepijn Zaaijer

"Vooral moderne letterkunde, dus literatuur, interesseert mij. In het eerste jaar was mijn favoriete vak Geschiedenis van het Nederlands. Hierbij moest je video's maken waarbij je je eigen interpretatie van een tekst gaf. Dat was heel praktisch, wat minder gericht op dingen uit je hoofd leren. Hoewel historische vakken normaal niet echt mijn ding zijn, werd dit vak op zo'n leuke manier ingezet, dat ik het toch erg leuk vond."

Roosmaryn Pilgram

Docent Taalbeheersing

Roosmaryn Pilgram

"Bij mijn vak bestuderen we de effecten van taal. Het gaat bijvoorbeeld over hoe je mensen het beste kunt overtuigen of informeren. Zo analyseren we het taalgebruik van politici in persconferenties. Welke metaforen gebruiken ze om hun boodschap over te brengen? Wat zijn daar de voor- of nadelen van?"

Iris vertelt je alles over de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderwijsvormen

Als student Nederlandse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan het volgen van hoorcolleges en werkgroepen. De rest van de week studeer je zelfstandig.

De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. De docent licht een bepaald onderwerp toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In de werkcolleges ga je met je medestudenten in discussie over de stof. Je bespreekt wetenschappelijke artikelen en daaraan gekoppelde opdrachten – je leest bijvoorbeeld elkaars vertalingen van oude teksten – en oefent met mondelinge presentaties

Studiebegeleiding

Je tutor – een van de docenten – helpt je vanaf het eerste jaar op weg in je studie.

De studieadviseur van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging, studiestaking en conflicten met docenten.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt met locaties in Leiden en Den Haag, gericht op het creëren van een inclusieve en diverse leeromgeving. Naast het organiseren van korte lezingen over onderwerpen gerelateerd aan diversiteit en inclusie, helpt de POPcorner studenten bij het ontwikkelen van studievaardigheden door middel van workshops, het creëren van sociale netwerken, het stellen van persoonlijke en academische doelen en kennismaken met universitaire diensten en faciliteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.