Universiteit Leiden

nl en
Life Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Life Science and Technology (BSc)

Toelating en Aanmelding

Is LST de studie die bij je past? Dan kun je je inschrijven. Voor LST doe je dat bij de TU Delft.

Toelatingseisen

Je wordt direct toegelaten tot de bacheloropleiding LST als je in het bezit bent van een Nederlands vwo-diploma met een van de
volgende profielen:

  • vwo-profiel Natuur & Techniek;
  • vwo-profiel Natuur & Gezondheid met wiskunde B en natuurkunde;
  • een ander vwo-profiel met als aanvulling wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

Indien je niet aan deze ingangseisen voldoet (bijv. omdat je een propedeuse- of einddiploma van een hbo-instelling hebt of deficiënties met een vwo-diploma), dan moet je contact opnemen met de studieadviseur. Deficiënties moeten altijd voor aanvang van de studie, dus voor 1 september, zijn opgeheven. Dit dien je aan te tonen door behaalde certificaten voor 1 oktober te overleggen bij de centrale studentenadministratie van de Technische Universiteit Delft. 
Deficienties

Beschik je over een buitenlands diploma, bijv. een internationaal baccalaurate of Surinaams VWO, dan ben je verplicht om je al vroeg (uiterlijk 1 april voor aanvang van het studiejaar) aan te melden bij het Admissions Office van de TU Delft. Heb je geen geldig diploma voor een universitaire studie en ben je minstens 21 jaar oud, dan kun je een colloquium doctum doen, een speciaal toelatingsexamen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Contact Centre E&SA, onder vermelding van Colloquium Doctum, via contactcentre-esa@tudelft.nl.

De opleiding Life Science and Technology is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.

De opleiding LST is een joint degree opleiding. Dat betekent dat je je slechts bij één universiteit hoeft aan te melden en vervolgens bij twee universiteiten wordt ingeschreven. Via Studielink meld je je aan bij TU Delft voor de studie LST. De TU Delft verzorgt dan ook jouw inschrijving aan de Universiteit Leiden; daar hoef je zelf niets voor te doen. Uiteraard betaal je slechts één keer collegegeld, dat doe je door het afgeven van een digitale machtiging aan de TU Delft. Iedereen die zich tijdig heeft aangemeld voor de studie LST via Studielink ontvangt ruim van te voren een bericht van de opleiding over de start van de studie, inclusief informatie over rooster en boeken. Ook ontvang je informatie over de introductieactiviteiten, georganiseerd door de studievereniging LIFE.

Ga naar de website van TU Delft voor meer informatie over aanmelden en inschrijven

We verwachten van studenten dat ze een gewone laptop met Windows meebrengen. Een chromebook, iPad of tablet voldoet dus niet. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan (met Parallels voor Windows geïnstalleerd), maar mogelijk worden niet alle gespecialiseerde applicaties ondersteund en is er mogelijk minder ondersteuning en support beschikbaar.

Laptop-profiel:

  • Compatibel met Windows 11 – 64-bits (of Linux voor sommige opleidingen)
  • Processor/CPU – modern, middelgroot bereik
  • Geheugen/RAM – 8 GB, indien mogelijk 16 GB
  • Opslag – 512 GB, indien mogelijk 1 TB

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.