Universiteit Leiden

nl en
Life Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Life Science and Technology (BSc)

Over de opleiding

De studie is een veelzijdige, multidisciplinaire opleiding. De pijlers onder de opleiding zijn scheikunde, (cel)biologie, natuurkunde, wiskunde, (bio-)informatica en farmacologie.

Martijn

Wat is het favoriete vak van Martijn?

Martijn

'Life Sciences is mijn favoriete vak. Hier leer je alles over DNA, RNA en eiwitten. Je denkt dat je alles hierover al hebt geleerd op de middelbare school, maar er is nog zoveel meer te ontdekken. Je past meteen de kennis toe, die je vlak daarvoor hebt geleerd. Gemiddeld sta je twee hele dagen in de week in het lab. Die lange dagen zijn soms zwaar, zeker in het begin, want dat ben je van de middelbare school niet gewend.'

Marjolein

Wat is het favoriete vak van Marjolein?

Marjolein

'Mijn lievelingsvak is Moleculaire Genetica en Gentechnologie. In dit vak leer je hoe je DNA kan aanpassen zodat het de functie krijgt die jij wilt. Het is ook heel leuk dat je bij LST eerst de theorie krijgt en dat je het vervolgens direct in het lab gaat toepassen. Je ziet dan daadwerkelijk wat er gebeurt.'

Onderwijsvormen

De bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit een mix van onderwijsvormen: hoor- en werkcolleges, practica, projecten en zelfstudie. In totaal ben je als LST-student zo’n 40 uur per week kwijt aan de studie. De voertaal is Nederlands, maar je studieboeken zijn Engelstalig.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar werk je aan het fundament in verschillende disciplines van LST. Je volgt een programma met basisvakken in de scheikunde, natuurkunde en wiskunde met daarnaast typische LST-vakken als celbiologie, biochemie en biotechnologie. Ook duik je het laboratorium in om practica te doen. Je ontdekt de basistechnieken van het onderzoek, zoals meten, wegen en veilig werken. Ook leer je hoe je resultaten verwerkt, meetrapporten en verslagen schrijft en je bevindingen mondeling presenteert.

In het tweede jaar verbreedt en verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je krijgt vervolgvakken en nieuwe vakken waarin je kennismaakt met vakgebieden als gentechnologie, chemische biologie en immunologie. Daarnaast ben je gemiddeld twee dagen per week bezig met practica. Met behulp van de geleerde basistechnieken in het eerste jaar ga je aan de slag met de nieuwe vakgebieden en leer je nieuwe technieken.

Het derde jaar vul je grotendeels zelf in. Naast twee verplichte vakken kies je een minor: een vakkenpakket rondom een bepaald thema, al dan niet verwant aan LST. Aan het einde van het derde jaar komen alle kennis en vaardigheden die je hebt geleerd samen in het bacheloronderzoeksproject. Je werkt gedurende drie maanden op individuele basis aan een onderzoeksproject in het kader van lopend onderzoek binnen een academische setting.

Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren en een presentatie te geven.

In het laboratorium voer je practica uit voor verschillende vakken en ontdek je de basistechnieken van het onderzoek.

Tijdens de projecten leer je in groepsverband kennis toe te passen én ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen.

Thuis werk je aan opdrachten die mee kunnen tellen voor het eindcijfer van het vak en bestudeer je de leerstof voor tentamens.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen bieden de Universiteit Leiden en de TU Delft begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteiten die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.