Universiteit Leiden

nl en

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (BA/BSc)

Afstudeerrichtingen

Of je nu geïnteresseerd bent in internationaal recht, wereldpolitiek, diversiteit en integratie, gezondheid en het milieu, klimaatveranderingen en alternatieve energiestrategiëen of het besluitvormingsproces en de maatschappelijke veiligheid, LUC The Hague heeft een afstudeerrichting die bij je past!

Het brede, flexibele en interdisciplinaire curriculum van LUC The Hague is zo opgezet dat studenten alle gelegenheid hebben om hun eigen studieprogramma samen te stellen, gebaseerd op hun eigen persoonlijke interesses en ambities. Binnen dit keuzemenu kun je kiezen uit een aantal clusters. Dit zijn onze 'Afstudeerrichtingen’. 

In de keuzebrochure van LUC The Hague vind je een korte introductie van alle afstudeerrichtingen, een overzicht van de gegeven vakken en komt, per afstudeerrichting, een student aan het woord. Hier kun je de keuzebrochure van LUC The Hague 2019-2020 vinden. Je kunt gebruik maken van de Studiegids om je verder te verdiepen in elke afstudeerrichting en de aangeboden vakken. 

Het LUC kent 6 afstudeerrichtingen:

Dankzij de toenemende globalisering zijn we tegenwoordig nauw verbonden met, en vaak ook afhankelijk van, mensen die ver bij ons vandaan wonen. Hun acties hebben vaak een grote impact op ons leven. Lokale gemeenschappen zijn veranderd als gevolg van migratie en economische liberalisering. Wat ogenschijnlijk 'ver weg' leek, is nu dichtbij. Hoe kunnen we, met het oog op deze ontwikkelingen, manieren verzinnen om bronnen te delen en oplossingen te zoeken voor conflicten zonder dat we ons daarbij laten leiden door angst, xenofobie, racisme of geweld? Hoe kunnen we de herkomst begrijpen van onderlinge verschillen tussen mensen, ongeacht of ze nu gedefinieerd worden door ras, etniciteit, geslacht, seksualiteit, religie of andere factoren, en wat dit betekent voor de manier waarop we met elkaar omgaan?
De afstudeerrichting Cultuur, Geschiedenis en Maatschappij maakt gebruik van inzichten vanuit de Sociale en Geesteswetenschappen. Studenten krijgen zo een beter beeld van mogelijke manieren waarop we vreedzaam en gelijkwaardig kunnen samenleven in gemeenschappen met een gemengde sociale samenstelling en de bijhorende uitdagingen. 

Je kunt meer over deze afstudeerrichting vinden in de brochure van de afstudeerrichting Cultuur, Geschiedenis en Maatschappij.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

International Justice

Het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof zijn in Den Haag gevestigd. Daarom is Den Haag de perfecte locatie om dieper in te gaan op de verschillende denkwijzen die spelen binnen onze wereldmaatschappij als het gaat om de rechtspraak. We gaan vanuit een juridisch perspectief in op onderwerpen die te maken hebben met mensenrechten, vrede, veiligheid en het milieu. Hierbij ligt de nadruk op de huidige juridische en beleidsuitdagingen die vragen om internationale en interdisciplinaire samenwerking en hoe gouvernementele en non-gouvernementele actoren, internationale instellingen en de samenleving hiermee omgaan. In deze afstudeerrichting houden studenten zich niet alleen bezig met de 'letter van de wet' maar bestuderen ze wetgeving en normen binnen hun context en maken ze een analyse van hoe effectief deze zijn in de praktijk. Hierbij maken de studenten gebruik van vergelijkende en interdisciplinaire methodes. 


Je kunt meer over deze afstudeerrichting vinden in de brochure van de afstudeerrichting Internationaal Recht.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

World Politics

In de afstudeerrichting Wereldpolitiek onderzoeken we de interactie tussen staten onderling en tussen staten en non-gouvernementele actoren zoals multinationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties, maatschappijen, diaspora en gewapende groeperingen. We gaan uit van de aanname dat politieke conflicten tussen groepen een belangrijke rol spelen in deze interacties. Interacties die kunnen escaleren tot gewapende conflicten of die kunnen worden beheerst en/of opgelost. Wat uiteindelijk zelfs zou kunnen resulteren in een betere samenwerking. 


Deze afstudeerrichtingen is opgesplitst in 4 sporen, die elk ingaan op een verschillend aspect van de wereldpolitiek:
1.    Internationale Relaties en Diplomatie focust op de politieke interacties tussen staten en onderzoekt hoe regeringen de staatsrechtelijke middelen die tot hun beschikking staan, zoals diplomatie, handel en oorlog, inzetten bij het najagen van hun interesses. 
2.     Globalisering en Transnationale Politiek onderzoekt maatschappelijke bewegingen en andere non-gouvernementele actoren die grenzen overschrijden, samenwerken met staten of hen juist uitdagen;

3.    Vrede en Conflict Studies gaat dieper in op de verschillende conflicten tussen groepen, waarom ze ontstaan en escaleren en hoe ze kunnen worden opgelost;
4.    Internationale Geschiedenis bestudeert aspecten uit onze geschiedenis die het belang van een enkele staat, keizerrijk, of politiek-gebonden gebied overstijgen. 

Je kunt meer over deze afstudeerrichting vinden in de brochure van de afstudeerrichting Wereldpolitiek. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aan het begin van de 20ste eeuw waren er minder dan 2 miljard mensen op aarde. Tegenwoordig zijn het er 7 miljard, en als het zo doorgaat zal de wereldbevolking in 2027 8 miljard bedragen. Wat is de invloed van deze dramatische stijging in de menselijke populatie op de draagkracht van de aarde en natuurlijke bronnen? Wat is duurzaamheid? Hoe kunnen we een duurzame maatschappij creëren? Dit zijn belangrijke vragen en uiterst complexe onderwerpen die nader onderzoek verdienen. De afstudeerrichting Aarde, Energie en Duurzaamheid gaat tijdens colleges in op de meest recente ontwikkelingen binnen de milieuwetenschap, waarna de opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk. De focus van deze afstudeerrichting ligt op het beheer van de aarde, ecosystemen en bronnen.

Je kunt meer over deze afstudeerrichting vinden in brochure van de afstudeerrichting Aarde, Energie en Duurzaamheid.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Ondanks de aanzienlijke ontwikkelingen op het gebied van geneeskunde, onderwijs en voedselproductie blijft de wereldgezondheid een belangrijk globaal probleem. Wereldgezondheid is de ideale afstudeerrichting voor studenten die geïnteresseerd zijn in gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door maatschappelijke en culturele ongelijkheid, (gebrek aan) toegang tot gezondheidszorg, migratie en demografische veranderingen, epidemieën, natuurrampen en klimaatsverandering. Het doel van de afstudeerrichting Wereldgezondheid van LUC The Hague is het ontwikkelen van een theoretisch en toegepast begrip van de oorzaken en risicofactoren die worden geassocieerd met gezondheidsproblemen, zowel op een lokaal als een globaal niveau. 

Je kunt meer over deze afstudeerrichting vinden in de brochure van de afstudeerrichting Wereldgezondheid.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onoverkoombare armoede, globale ongelijkheid, gewelddadige politieke en etnische conflicten, autocratische overheden die zijn vastgelopen of zelfs op het punt staan in te storten, groeiende onvrede met democratie en gemiste kansen op het gebied van 
innovatie - dit zijn slechte een paar van de bestuurlijke en ontwikkelingsuitdagingen waar we binnen ons programma aandacht aan besteden. De afstudeerrichting Bestuur, Economie en Ontwikkeling maakt gebruik van de gecombineerde kennis uit meerdere disciplines om studenten de vaardigheden te geven om hun eigen zoektocht te starten. Ze worden uitgedaagd om zich te verdiepen in de oorzaken, de bestaande problemen en barrières en mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen.


Je kunt meer over deze afstudeerrichting vinden in brochure van de afstudeerrichting Bestuur, Economie en Ontwikkeling.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.