Universiteit Leiden

nl en

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (BA/BSc)

Global Challenges

Het onderwijsprogramma van LUC The Hague is opgebouwd rondom 4 Global Challenges: Vrede & Recht, Duurzaamheid, Welvaart en Diversiteit.

In het eerste jaar volg je colleges over alle 4 de Global Challenges. Zo leer je op een interdisciplinaire manier denken en maak je tegelijkertijd kennis met alle afstudeerrichtingen. Deze collegereeks bestaat uit een serie hoorcolleges die worden gecombineerd met kleinschalige werkgroepen. 


Elke week biedt het hoorcollege een globale introductie van een bepaalde denkrichting over de bijbehorende global challenge en wordt het onderwerp van die week besproken. In de werkgroepen wordt dieper ingegaan op dit onderwerp of probleem zodat de studenten de gelegenheid hebben om zich te verdiepen in deze denkwijze.


De werkgroepen zijn zo opgezet dat studenten de ruimte hebben om na afloop in kleinere groepen over een onderwerp te discussiëren. 

Overzicht van de Global Challenges

De colleges Vrede & Recht gaan in op de complexe manier waarop vrede en recht met elkaar verweven zijn in een globaliserende wereld. De mogelijke oorzaken van conflicten komen uitgebreid aan bod, net als de continu van aard veranderende hedendaagse conflicten en de internationale reacties daarop. In deze colleges wordt gekeken naar de manier waarop de doelen, actoren, oorlogsstrategieën en financiering van deze conflicten aan verandering onderhevig zijn. 

Meer informatie

Deze Global Challenge gaat in op de vele veranderingen in ons milieu die door mensen versterkt worden. Zoals de invloed die ons energiegebruik heeft op het ecosysteem, ontbossing en veranderingen in landgebruik, verlies van biodiversiteit, waterschaarste, verontreiniging en voedselproductie. 

Meer informatie

In deze reeks colleges maken studenten kennis met de vele manieren waarop instituten invloed uitoefenen op ons welzijn en hoe de 'juiste' instituten het beste kunnen worden opgezet, vormgegeven en verbeterd. Studenten krijgen wetenschappelijke handvatten aangeboden waardoor zij een beter inzicht krijgen in de aanpak van global challenges op het gebied van verantwoord bestuur, internationale ontwikkeling en volksgezondheid. 

Meer informatie

Tijdens deze colleges worden studenten geconfronteerd met een reeks conventionele uitgangspunten als het gaat om diversiteit: geslacht en seksualiteit, ras, klasse, etniciteit, nationaliteit en religie. Aan de hand van deze onderwerpen gaan we dieper in op wat we als 'normaal' en 'anders' beschouwen in persoonlijke, culturele, historische en socio-politieke termen. 

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.