Universiteit Leiden

nl en

Fiscaal Recht (LL.B.)

Studieprogramma

De bachelor Fiscaal recht biedt een brede academische ontwikkeling, met kennis van verschillende rechtsgebieden, nationaal en internationaal.

Programma overzicht

In het eerste jaar krijg je direct het overzicht door inleidende vakken van alle rechtsgebieden. In het tweede jaar ga je echt aan de gang met je specialisatie. De bacheloropleiding Fiscaal recht biedt dan naast algemene vakken enkele fiscaal juridische onderdelen, zoals de vakken Inleiding Belastingrecht en Fiscaal en financieel-economisch strafrecht. In het derde jaar ga je met je specialisatie de diepte in. Een derdejaars student Fiscaal recht krijgt vooral fiscale vakken, zoals Directe belastingen, BTW, Openbare financiën, en Internationaal en Europees belastingrecht. In het derde jaar is er ook vrije keuzeruimte die je naar eigen inzicht kunt invullen: in het buitenland studeren, stage lopen, of je verder verdiepen met verschillende keuzevakken.

Een aantal vakken uitgelicht

Inleiding Recht

Een echt basisvak: je maakt kennis met juridische begrippen en krijgt een indruk van de reikwijdte van de rechtswetenschap en van de manier waarop het rechtssysteem is georganiseerd.

Inleiding Strafrecht

Een belangrijk element van het strafrecht zijn de grondrechten en vrijheden van burgers, van zowel de daders als de slachtoffers. In dit vak krijg je te maken met de belangrijkste grondslagen en uitgangspunten van het strafrecht.

Inleiding Internationaal Publiekrecht

Het internationale recht verschilt fundamenteel van het nationale recht. Het internationaal recht kan bijvoorbeeld alleen gehandhaafd worden met medewerking van nationale overheden. De invloed van het internationaal recht op het binnenlandse beleid is echter groot: denk bijvoorbeeld aan internationale afspraken over het milieu of over de handel in grondstoffen, waar Nederland zich aan moet houden.

Directe Belastingen I

In Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (IB). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd en hoe het boxensysteem werkt. Ook wordt ingegaan op de belastingheffing over ondernemingswinst en loon. Andere vormen van inkomen zoals inkomsten uit beleggingen en spaartegoeden worden ook aan de orde gesteld.

BTW en Overdrachtsbelasting

Of je nu een biertje drinkt of een nieuwe computer aanschaft , je betaalt er omzetbelasting (Belasting over de Toegevoegde Waarde) over. Een belangrijke belasting vanwege de hoge inkomsten voor de overheid. Leer hoe het systeem van de omzetbelasting werkt en wie omzetbelasting in rekening moet brengen en wie niet. Ook besteed je aandacht aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting betaal je als je een onroerende zaak koopt, zoals een huis.

Fiscaal Bestuursrecht

Als duidelijk is hoeveel belasting er op basis van een belastingwet moet worden betaald, moet die belasting daadwerkelijk worden geheven. Hiervoor moet de belastingplichtige doorgaans een aangiftebiljet invullen en legt de inspecteur vervolgens een belastingaanslag op. Bij het vak Fiscaal Bestuursrecht leer je alles over de wijze waarop aanslagen worden opgelegd, wat de rechten en plichten van een belastingplichtige zijn en in welke gevallen de inspecteur een boete kan opleggen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor bezwaar, beroep bij de belastingrechter, rechtsbeginselen en wetsuitleg.

Internationaal Belastingrecht

Bij grensoverschrijdende situaties heb je te maken met internationaal belastingrecht. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een tweede huis in het buitenland, werken in het buitenland tijdens je wereldreis of buitenlandse investeringen en handel tussen bedrijven. Welk land mag dan belasting heffen? Bij dit vak komen de structuur en de grondslagen van het internationale belastingstelsel aan de orde. Ook leer je welke belastingverdragen en heffingsrechten er zijn en hoe je dubbele belastingen voorkomt.

Moot Court Fiscaal

In het vak Moot Court kruip je in de huid van procespartijen binnen een rechtbank, als eiser, gedaagde, officier van justitie of strafadvocaat. Hierbij train je zowel mondelingen als schriftelijke vaardigheden. Je leert bij dit vak wat pleiten is in de ‘oefensimulatie-rechtbank’, waarbij professionals uit de praktijk optreden als rechter.

In 11 weken ga je aan de slag met een zelfstandig onderzoek. Op basis van een gekozen scriptie onderwerp formuleer je een probleemstelling die je verder uitwerkt in deelvragen. Hierin weet je de eerder opgedane kennis leert om te zetten in een wetenschappelijk betoog.  Scriptieonderwerpen variëren van XX tot XX.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In elke bacheloropleiding kun je een aantal vakken zelf kiezen; binnen je studie om je kennis te verdiepen, buiten je studie om je basiskennis te verbreden. Met keuzevakken geef je zelf richting aan je studie. Doe alvast inspiratie op en verdiep je in de keuzevakkengids. 
Keuzevakkengids

 

Naast losse keuzevakken bieden opleidingen een speciaal samengesteld pakket van keuzevakken aan. Dit vaste pakket van dertig studiepunten heet een minor.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien leer je internationaal te denken. Hiervoor kun je in je tweede jaar plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Ook kan je je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Naar het buitenland

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.