Universiteit Leiden

nl en

Film- en literatuurwetenschap (BA)

Over de opleiding

Tijdens de opleiding Film- en literatuurwetenschap bestudeer je literatuur en film afzonderlijk, maar ook hoe ze verschillende verteltechnieken hanteren. Wat kan in literatuur wél en in film niet – en omgekeerd?

Door media met elkaar te vergelijken, leer je beter hun kenmerken begrijpen. Op die manier krijg je zicht op wat literair aan een tekst is of ga je doorzien hoe filmische kunstgrepen werken.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar van de bachelor maak je kennis met het vakgebied. Je volgt inleidende colleges in de Film- en literatuurwetenschap. Ook doe je vaardigheden op die je als film- of literatuurwetenschapper nodig hebt, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.

In het tweede jaar kies je een specialisatie: filmwetenschap of literatuurwetenschap. Welke je ook kiest, je krijgt in beide trajecten een overzicht van de belangrijkste stromingen en theorieën. Als film- of literatuurwetenschapper in Leiden zul je je daarnaast ook blijven bezighouden met theorieën van de andere discipline. Verder maak je in je tweede jaar kennis met de typisch Leidse richtingen Intermedialiteit en Interculturaliteit, ofwel de brede benadering van media en culturen. 

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk. Hiermee sluit je de bachelor af. Het onderwerp bepaal je samen met je docent. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

  • Een dichtbundel als tentoonstelling
  • Marlowe en soevereiniteit
  • Sciencefiction als een postmodern genre
  • De muziek van het gedicht

Onderwijsvormen

Als student Film- en literatuurwetenschap studeer je in principe 35 à 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. In de werkcolleges ga je in groepjes dieper in op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld aan de hand van een literaire tekst. Ook zijn er werkcolleges waarin je praktische vaardigheden traint.

LU-talks

Studenten volgden een LU-talk workshop als onderdeel van het eerstejaarsvak Interdisciplinariteit, waarin onder andere wordt bestudeerd wat het oplevert om literatuur in relatie tot andere media te bestuderen, zoals films, graphic novels en beeldende kunst. 

In deze video kun je zien hoe de workshop werd ervaren door studenten en docenten. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Dobber Bolhuis

Student

Dobber Bolhuis

"In het eerste semester krijg je de basisvakken, zoals Tekst-beeld analyse, Filmgeschiedenis, maar ook Academische vaardigheden, zodat je het schrijven van academische teksten onder de knie krijgt en goed leert beargumenteren."

"Filmgeschiedenis is mijn favoriete vak. De docent kiest elk hoorcollege een film die het thema van het hoorcollege illustreert. Daardoor leer ik voor mij onbekende filmstromingen kennen. Bij Tekst-beeld  analyse leren we bijvoorbeeld hoe je een literaire tekst of een film in verschillende niveaus kan opdelen en analyseren."

Romy Koreman

Student

Romy Koreman

"Ik vind het heel leuk dat we zoveel verschillende dingen leren. De studie is een stuk breder dan de naam doet vermoeden. Naast het analyseren van films en boeken, leer je ook heel veel over geschiedenis, cultuur en filosofie. Zo verbreedt je je kennis. Dat vind ik heel leuk en waardevol. Ik heb nog veel meer geleerd dan ik vooraf had verwacht. Hoewel ik zelf nooit voor alleen filmwetenschappen zou kiezen, vind ik het heel leuk dat ik nu literatuur met film kan combineren."

Peter Verstraten

Docent

Peter Verstraten

"De vakken die ik geef zijn onder meer Cinema: Realisme en Modernisme, Filmgenres en Wereldcinema. Voor een vak als Filmgenres selecteer ik de hoogtepunten uit meer dan honderd jaar film; slechte films komen niet voorbij. Het is ook een dankbare positie: ik breng jonge mensen in contact met bijvoorbeeld oude films uit de jaren dertig, die zij anders nooit zouden gaan zien. Prachtig als ze daar dan net zo enthousiast over raken als ik zelf ben!"

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.