Universiteit Leiden

nl en

Film- en literatuurwetenschap (BA)

Over de opleiding

Tijdens de opleiding Film- en literatuurwetenschap bestudeer je literatuur en film afzonderlijk, maar ook naast elkaar. Zo analyseer je de verschillende verteltechnieken: Wat kan in literatuur wél en in film niet – en omgekeerd? Door media met elkaar te vergelijken, leer je beter hun kenmerken begrijpen. Op die manier krijg je zicht op wat literair aan een tekst is of ga je doorzien hoe filmische kunstgrepen werken.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar van de bachelor maak je kennis met het vakgebied. Je volgt inleidende colleges in de Film- en literatuurwetenschap. Ook doe je vaardigheden op die je als film- of literatuurwetenschapper nodig hebt, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.

In het tweede jaar kies je een specialisatie: filmwetenschap of literatuurwetenschap, of je kiest voor de mogelijkheid om allebei te volgen. Je krijgt daarbij niet alleen inzicht in de belangrijkste theorieën en stromingen van 'jouw' discipline, je blijft je ook bezighouden met de theorieën van de andere discipline. Verder maak je in je tweede jaar kennis met de typisch Leidse richtingen Intermedialiteit en Interculturaliteit: de brede benadering van media en culturen. In het derde jaar heb je een vrije studieruimte van 40 studiepunten. Je kunt een pakket met keuzevakken binnen of buiten deze opleiding kiezen of je kunt een minor doen met een onderwerp waarmee je je kennis nog verder verdiept of verbreedt. Daarnaast is het ook mogelijk om de vrije ruimte te gebruiken voor een stage of een studie in het buitenland gedurende een semester.

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk. Hiermee sluit je je bacheloropleiding af. Het onderwerp bepaal je samen met je docent. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen van de resultaten uit je onderzoek.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

  • Recente verfilmingen van de klassieke tragedie Antigone
  • Opkomst van audioboeken in het literaire veld
  • Politiek commentaar in komische horrorfilms
  • Sciencefiction als een postmodern genre
  • De muziek van het gedicht

Onderwijsvormen

Als student Film- en literatuurwetenschap studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. In de werkcolleges ga je in groepjes dieper in op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld aan de hand van een literaire tekst. Ook zijn er werkcolleges waarin je praktische vaardigheden traint, zoals schrijven en presenteren.

LU-talks

Film- en literatuurwetenschap gebruikt ook innovatieve onderwijsmethoden, zoals de LU-talks. Waar studenten hun bevindingen op een heldere manier leren presenteren voor publiek. In deze video kun je zien hoe de workshop in zijn werk gaat. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Dobber Bolhuis

Student

Dobber Bolhuis

"In het eerste semester krijg je de basisvakken, zoals Tekst-beeld analyse, Filmgeschiedenis, maar ook Academische vaardigheden, zodat je het schrijven van academische teksten onder de knie krijgt en goed leert beargumenteren."

"Filmgeschiedenis is mijn favoriete vak. De docent kiest elk hoorcollege een film die het thema van het hoorcollege illustreert. Daardoor leer ik voor mij onbekende filmstromingen kennen. Bij Tekst-beeld  analyse leren we bijvoorbeeld hoe je een literaire tekst of een film in verschillende niveaus kan opdelen en analyseren."

Romy Koreman

Student

Romy Koreman

"Ik vind het heel leuk dat we zoveel verschillende dingen leren. De studie is een stuk breder dan de naam doet vermoeden. Naast het analyseren van films en boeken, leer je ook heel veel over geschiedenis, cultuur en filosofie. Zo verbreedt je je kennis. Dat vind ik heel leuk en waardevol. Ik heb nog veel meer geleerd dan ik vooraf had verwacht. Hoewel ik zelf nooit voor alleen filmwetenschappen zou kiezen, vind ik het heel leuk dat ik nu literatuur met film kan combineren."

Peter Verstraten

Docent

Peter Verstraten

"De vakken die ik geef zijn onder meer Cinema: Realisme en Modernisme, Filmgenres en Wereldcinema. Voor een vak als Filmgenres selecteer ik de hoogtepunten uit meer dan honderd jaar film; slechte films komen niet voorbij. Het is ook een dankbare positie: ik breng jonge mensen in contact met bijvoorbeeld oude films uit de jaren dertig, die zij anders nooit zouden gaan zien."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.