Universiteit Leiden

nl en

Archeologie (BA)

Over de opleiding

De bacheloropleiding Archeologie is een veelzijdige studie waarin je culturen en samenlevingen uit het verleden bestudeert, reconstrueert en doet herleven. Zo leer je de wereld beter begrijpen en kun je helpen met het oplossen van maatschappelijke problemen.

Duur van de opleiding

De bacheloropleiding archeologie duurt drie jaar. Daarna mag je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

Voertaal

In je eerste jaar (propedeuse) kun je kiezen uit een Nederlands- of Engelstalig programma. Het tweede en derde jaar worden geheel in het Engels gegeven.

Ons programma

Studielast

Als eerstejaars archeologiestudent heb je ongeveer 16 uur per week college. Daarnaast moet je zo’n 24 uur per week aan zelfstudie besteden. In deze 40 uur zitten alle studieactiviteiten: colleges, practica, werkgroepen, veldwerk, excursies , tentamens, literatuurstudies, rapportages en werkstukken.

Basisvaardigheden voor je archeologische carrière

In het eerste jaar krijg je de voor elke archeoloog onmisbare basiskennis en -vaardigheden aangeleerd, waarbij je ontdekt hoe breed de archeologie is. Daarmee leg je een stevige basis voor je archeologische carrière. De vakken variëren sterk en behandelen verschillende streken, periodes, materiele aspecten en theoretische kaders.

  • Leer alles over de ontwikkeling van de archeologie als wetenschap en ontdek wat de belangrijkste archeologische termen en theorieën inhouden.
  • Maak kennis met de onderzoeksgebieden die Leiden rijk is. In de ochtend bestudeer je de theorie, in de middag volg je werkcolleges of practica.
  • Ga mee op veldwerk. Daar leer je wat een opgraving precies inhoudt en kun je het geleerde meteen in de praktijk brengen.
  • Verdiep je in het erfgoed en archeologisch beleid en leer hoe je data over vondsten uit opgravingen goed overbrengt, zodat je een breed publiek enthousiast maakt.

Studiepunten

Je studiejaar bestaat uit vier blokken, waarbij elk blok uit een aantal vakken bestaat. Voor elk vak moet je examens maken, in de vorm van schriftelijke tentamens, presentaties, opdrachten of werkstukken. Als je het vak gehaald hebt, krijg je een aantal studiepunten. Eén studiepunt (EC) staat voor 28 uur studie. Eén voltijd studiejaar bestaat uit 60 EC.

Mentorsysteem

Tijdens je studie Archeologie zullen we je intensief begeleiden. Zo krijg je in je eerste jaar een mentor toegewezen die je gedurende je hele bachelorprogramma begeleidt. Ook wordt je studievoortgang nauwkeurig bijgehouden, zodat je vlot en met succes de studie doorloopt.

Onderwijsvormen

Ons onderwijs bestaat uit hoorcolleges, seminars en werkgroepen:

  • In een hoorcollege vertelt de docent over zijn/haar onderzoeksgebied. Je bereidt je hierop voor door thuis artikelen en boeken te lezen.
  • In de seminars, en vooral in de werkgroepen, wordt dieper op de lesstof ingegaan en heb je de kans om de inhoud te bespreken met je docent en medestudenten. Ook maak je opdrachten, geef je presentaties en schrijf je werkstukken. Actieve bijdrages aan werkgroepen is dan ook zeer gewenst en aanwezigheid is verplicht.

Wil je weten hoe het studeren er in de praktijk aan toe gaat? Kom een keer Proefstuderen en ervaar het zelf.

Kies je eigen pad

In het tweede jaar krijg je colleges over thema's zoals begrafenisrituelen, het landschap, nederzettingen, materiële cultuur en bioarcheologie. Daarnaast kies je dit jaar je eigen pad.

Misschien is dat wel die van de World Archaeology, waarin je je vooral bezighoudt met vroege mensachtigen, prehistorie, de middeleeuwen, of de archeologie van de verschillende onderzoeksregio's die in Leiden bestudeerd worden. Of concentreer je je liever op thema's zoals erfgoedbeheer in een internationale context, globalisering, migratie en identiteit, of landschap en samenleving?

In de tweede helft van het jaar kies je een aantal werkgroepen, waarin je deze thema's meer diepgang geeft. Je kunt dan ook op veldwerk binnen een van de onderzoeksprojecten van de faculteit.

Stage, veldwerk en buitenlandervaring

In jaar drie ruik je aan het echte werk. Zo kun je stage lopen bij de overheid, een gemeente, museum of laboratorium. Of vergroot je liever je archeologische kennis met veldwerk? Ook fijn: de eerste helft van het derde jaar is vrij geroosterd. Daardoor heb je de tijd om een minor aan onze of een andere faculteit te volgen, of om een half jaar in het buitenland te studeren.

In het laatste half jaar van je bachelor volg je nog een aantal algemene vakken, schrijf je je scriptie, en loop je nog een laatste stage. Zo stippel je dus je eigen archeologische pad uit dat aansluit bij jouw interesses.

Waarom Rory Granleese voor Archeologie koos

Eerstejaars student Archeologie

Waarom Rory Granleese voor Archeologie koos

Ik ben opgegroeid in Ierland, een land dat archeologisch gezien erg interessant is. Leiden was de enige universiteit die een internationale bachelor op dit gebied aanbiedt, en dat sprak me enorm aan. Aangezien Engels de lingua franca van de westerse wereld is, en in de archeologische wereld het meest gebruikt wordt, denk ik dat deze opleiding de meeste kansen biedt.

Intensieve studiebegeleiding

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat jij goede begeleiding krijgt bij je studiekeuze én tijdens je studie. Daarom gebruiken wij het Leids Studiesysteem. Zo word je in het eerste jaar intensief begeleid en voer je bij de start van je studie een kennismakingsgesprek met een docent of studieadviseur. Verder neem je deel aan mentorgroepen waarin je academische vaardigheden oefent en je studievoortgang bespreekt.

Loopt de studie toch niet zoals gehoopt? Dan nodigen we je uit voor een voortgangsgesprek bij de studieadviseur. Zo sta je er tijdens je studie Archeologie nooit alleen voor.

Bindend Studieadvies

Wij doen er in het eerste jaar alles aan om jou goed te begeleiden, zodat je de studie vlot doorloopt. Het Bindend Studieadvies is dan ook in jouw belang: heb je aan het eind van je eerste studiejaar minstens 45 van de 60 studiepunten behaald? Dan mag je doorgaan met je studie. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten. Uiteraard houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden, zoals ziekte en andere persoonlijke factoren.

Na je eerste jaar

Zit je eerste jaar er bijna op? Dan stel je samen met je studieadviseur een studieplan op. Dit stimuleert je om ook het vervolg van je studie goed te plannen, zodat jij na drie jaar je bachelorbul haalt en een master kunt kiezen!

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden