Universiteit Leiden

nl en

Archeologie (BA)

Toelatingseisen

Wil je de bacheloropleiding Archeologie volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van de opleiding:

Om direct toegelaten te worden tot de bacheloropleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • Nederlands VWO diploma zonder verdere eisen aan je profiel.
 • Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling. 
 • Propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

Je bent niet direct toelaatbaar als:

 • Aanstaande Nederlandse student met een HBO-propedeusediploma. Je moet een toelatingsverzoek doen. Daarnaast geldt de extra eis van een 7 gemiddeld voor je propedeuse en een minimumscore van 7 voor Engels op je HAVO-diploma.
 • Aanstaande internationale student zonder Nederlands diploma.
 • Aanstaande Nederlandse student zonder het juiste vwo-diploma. Bijvoorbeeld als je een internationaal diploma hebt.
 • Aanstaande student met een Antilliaans vwo-diploma. De Universiteit Leiden kan dit diploma niet verifiëren in Studielink. Daarom verzoeken we je om gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst naar ons te sturen.

Heb je geen diploma behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling? Dan moet je waarschijnlijk een toelatingsverzoek doen. Lees hieronder wat te doen in jouw specifieke situatie als je niet direct toelaatbaar bent:

Ik heb een niet-Nederlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:

 • International Baccalaureate. (De Universiteit Leiden beschouwt een International Baccalaureate diploma aangevuld met Dutch B higher niveau als vergelijkbaar met een Nederlands vwo-diploma. Je moet wel een toelatingsverzoek indienen.)
 • European Baccalaureate.
 • vwo-diploma behaald op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010.
 • vwo-diploma behaald op Aruba, Sint-Maarten, Curaçao of in Suriname.  (De Universiteit Leiden beschouwt  vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze studenten moeten echter een toelatingsverzoek indienen zodat vastgesteld kan worden of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)

Meer niet-Nederlandse diploma's die vergelijkbaar zijn met een vwo-diploma.

Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzondere toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
 • Nederlandse taalvaardigheid is alleen vereist voor toelating tot Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Engelse taalvaardigheid is vereist voor toelating tot Engelstalige bacheloropleidingen en (de meeste) Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Sommige bacheloropleidingen vereisen ook vaardigheid in andere talen.

Wil je weten of er specifieke taaleisen gelden voor jouw bachelorstudie? Raadpleeg dan de opleidingsbeschrijving. Informatie over de soorten geaccepteerde taaltoetsen, vrijstellingen en het indienen van je toetsresultaat vind je hieronder in de ‘Exacte taaleisen’.

BA Archeologie (Nederlandstalig)

Voor de Nederlandstalige opleiding Archeologie (BA) gelden de volgende taaleisen (indien je geen Nederlands diploma hebt):

 • Een met goed gevolg afgelegd examen Dutch TUL Advanced

N.B. Als je deze certificaten nog moet halen, realiseer je dan goed dat vanaf het 2e jaar alle colleges in het Engels gegeven worden.

BA Archaeology (Engelstalig)

Voor de Engelstalige opleiding Archaeology (BA) gelden de volgende taaleisen (indien je geen VWO-diploma, HBO-P met HAVO Engels min. 7 of Engelstalige vooropleiding hebt):

 • The International English Language Testing System (IELTS). Academische module. Minimum score van 6.5.
 • The Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Minimum scores van 570 (schriftelijk) / 230 (computer) / 90 (internet). De originele test resultaten moeten rechtstreeks naar de afdeling Toelatingen van de Universiteit Leiden verzonden worden. De TOEFL instituutscode van de Universiteit Leiden is 0504. Examens afgelegd aan een instituut, zoals ITP-TOEFL worden niet geaccepteerd.
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English/ Cambridge Certificate in Advanced English (score 180)

N.B. Examenresultaten mogen niet ouder dan 2 jaar zijn.
Chinese studenten die een Nuffic certificaat nodig hebben, moeten of een IELTS of en TOEFL -IBT examen afleggen.

 

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen

Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Deelcertificaten op VWO niveau in de vakken Wiskunde C, Nederlands en Engels zijn vereist.
Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot onze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Naast de deelcertificaten is ook het inleveren van een motivatiebrief in het Nederlands verplicht.

Procedure

Studenten die onder de colloquium doctum-procedure vallen, moeten een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. De toelatingsprocedure voor colloquium doctum is verder hetzelfde als een toelatingsverzoek indienen. Volg daarom de stappen van dit stappenplan. Check ook de deadline voor je toelatingsverzoek van colloquium doctum goed! Deze wijkt af van de standaard deadline.

Programma-specifieke toelatingseisen

Als je een propedeusediploma hebt van een Nederlandse HBO instelling geldt de extra eis van een 7 gemiddeld voor je propedeuse en een minimumscore van 7 voor Engels op je HAVO-diploma.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden