Universiteit Leiden

nl en

Eerste Lustrum voor de PhD Workshop over Europees en internationaal insolventierecht

Op woensdag 19 en donderdag 20 april 2023 organiseerde de Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection (BWILC) haar vijfde PhD Workshop on European and International Insolvency Law.

Na een groot aantal aanmeldingen te hebben ontvangen, werden tien promovendi van verschillende universiteiten uit heel Europa en daarbuiten door BWILC uitgenodigd om hun  onderzoek te presenteren en te bespreken in een bijeenkomst die gericht is op het vergroten van hun academische talent en vaardigheden.

Na het succes van de eerdere edities werd de workshop in Leiden gehouden, zodat de deelnemers de gelegenheid kregen om contacten te leggen met elkaar en andere experts op het terrein van herstructurerings- en insolventierecht. De workshop van dit jaar extra bijzonder omdat het eerste lustrum werd gevierd. In het algemeen bood de workshop een waardevol forum om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen over zeer uiteenlopende maar actuele kwesties in het insolventierecht in aanwezigheid van mede-promovendi en andere ervaren onderzoekers.

Omgaan met schulden: van staatsschulden tot het faillissement van consumenten

De PhD Workshop werd geopend door Fabian Kratzlmeier (Universiteit van Regensburg, Duitsland) die een prikkelende presentatie gaf over de onderlinge concurrentie op het gebied van regelgeving herstructureringskaders tussen Europese lidstaten. Hij betoogde dat de huidige EU-harmonisatie tekortschiet en dat het internationaal privaatrecht een cruciale rol speelt bij het verder vormgeven van deze concurrentie. De volgende spreker was Giulia Pancioli (Universiteit van Ferrara, Italië), zij onderzocht de mogelijke voordelen van workers buyouts door de bril van Italiaanse regelgeving. Zij onderstreepte de voordelen van een sociale benadering van het insolventierecht en pleitte voor verdere Europese harmonisatie op dit gebied.

 

Daarna volgde de posterpresentatie van Matthew Chippin (Universiteit van Leeds, VK) waarin hij de verschillen en overeenkomsten van de anti-deprivation rule in Canada en het VK vergeleek. Charles Ho Wang Mak (Universiteit van Glasgow, UK) verlegde vervolgens de discussie naar staten en staatsschulden. Hij benadrukte het probleem van het ontbreken van een effectief internationaal juridisch kader en de voordelen die een modelwet zou bieden voor de herstructurering van dergelijke schulden. De eerste dag van workshop werd afgesloten met een stimulerende presentatie van Marinela Majnova (Universiteit van Ljubljana, Slovenië) over de noodzaak van faillissementswetgeving voor consumenten in de Balkanlanden. Door haar gemengde methodologie met aandacht ook kwantitatieve aspecten van deze problematiek wist zij overtuigend de potentiële voordelen weer te geven van de invoering van dergelijke wetten in de Balkan.

De eerste dag werd afgesloten met de tweede BWILC-lezing, dit jaar gegeven door Dr. Jonatan Schytzer (Universiteit van Uppsala, Zweden). Hij ging in op de cruciale rol van het milieu in faillissementsprocedures. Schytzers inzichtelijke presentatie benadrukte de noodzaak om ex-ante maatregelen in te voeren om ervoor te zorgen dat bedrijven vóór insolventie verantwoording afleggen, maar ook om te voorkomen dat het uiteindelijk de staat is die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor milieuclaims.

 

Navigeren door de complexiteit van de harmonisatie van het Europees herstructurerings- en insolventierecht

De tweede dag van de workshop begon met de presentatie van Monika Masnicka (Universiteit van Gdańsk, Polen) die onderzocht of de "Poolse voorbereide liquidatieprocedure" kan worden beschouwd als een pre-pack procedure. Zij gaf een overzicht van de Poolse procedure en zette deze af tegen het recente voorstel van de Commissie tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het Europese insolventierecht (EC Voorstel) en de Nederlandse en Britse regelingen daarover. Guillem Gabriel Pizarro (Europees Universitair Instituut, Italië) zette de discussie over dit EC Voorstel voort door dit harmonisatieproject en de behandeling van intellectuele-eigendomslicenties bij herstructureringen te evalueren. Door een rechtsvergelijkende en een rechtseconomische benadering te combineren, analyseerde hij de voorgestelde behandeling van IP-licenties in herstructureringen. Daarbij keek hij zowel naar de voordelen als de nadelen in het geval de insolvent schuldenaar of schuldeiser is.

Daarna volgde de presentatie van Eirini Tsikrika (Nationale en Kapodistriaanse Universiteit van Athene, Griekenland) over de beginselen van grensoverschrijdende insolventie, met bijzondere aandacht voor de vis attractiva concursus en de uitdagingen die deze in de Europese context inhoudt. In haar slotopmerkingen onderstreepte zij de praktische obstakels in verband met dit beginsel en spoorde zij aan tot een heroverweging van aanvullende bevoegdheidsregels. Emanuele Stabile (Universiteit van Rome, Italië) sloot de reeks presentaties af met een analyse van de behandeling van nieuwe financiering in Italiaanse herstructureringsprocedures. Hij belichtte de Europese en Amerikaanse invloed op de Italiaanse behandeling van nieuwe financiering en bood waardevolle inzichten in de huidige praktijken en mogelijke oplossingen.

De workshop werd afgesloten met de onthulling van de nieuwe BWILC-website en het Wessels Digital Repository. De Repository heeft tot doel om van de meer dan 1.600 publicaties van Prof. Em. Bob Wessels de artikelen en andere korte bijdragen online beschikbaar te maken. Dit initiatief vormt een waardevolle bron voor onderzoek en de rechtspraktijk over de hele wereld doordat het gemakkelijk toegang biedt tot een uitgebreide collectie aan wetenschappelijke stukken.

Erkenning voor uitstekende presentaties

Ter gelegenheid van de mijlpaal van de vijfde editie van de PhD-workshop werden alle deelnemers uitgenodigd om een conferentie bij te wonen die was georganiseerd door de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) over de harmonisatie van het EU-insolventierecht. Deze conferentie, die na de PhD-workshop werd gehouden op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023, bood de deelnemers een uitstekende gelegenheid om aanvullende inzichten te verwerven in de laatste EU-ontwikkelingen betreffende het recente EC Voorstel.

Tijdens deze conferentie werden de prijzen voor de PhD Workshop van dit jaar - geselecteerd door het BWILC-bestuur, bestaande uit Prof. Matthias Haentjens, Prof. Reinout Vriesendorp, Prof. Stephan Madaus, Prof. Joeri Vananroye en Dr. Paul Omar - bekendgemaakt. Tijdens het conferentiediner werden door Prof. em. Bob Wessels, beschermheer van de Stichting, de prijzen uitgereikt. De eerste prijs werd toegekend aan Guillem Gabriel Pizarro. Eirini Tsikrika kreeg de tweede prijs en een gedeelde derde prijs werd toegekend aan Fabian Kratzlmeier en Marinela Majnova. Matthew Chippin kreeg de prijs voor de meest aansprekende posterpresentatie.

Platform voor academische uitwisseling

De BWILC PhD Workshop was een uitzonderlijk forum voor deelnemers om hun doctoraatsonderzoek te presenteren en te bespreken in een open en vriendelijke omgeving. De kleine omvang van de workshop bood een ideaal platform voor beginnende academici om in contact te komen met collega's die zich in een vergelijkbare fase van hun academische reis bevonden, en zorgde voor een omgeving die de academische ontwikkeling ondersteunde en constructieve feedback over nieuwe onderzoeksideeën mogelijk maakte. Daarom heeft de BWILC zijn 6e PhD Workshop aangekondigd, gepland voor het voorjaar van 2024, wat opnieuw een uitstekende gelegenheid belooft te worden voor promovendi om hun onderzoek en carrière vooruit te helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.