Universiteit Leiden

nl en

Moddermanprijs 2022 toegekend aan Hannah Brodersen en Lucas Noyon

De Moddermanprijs wordt eens in de twee jaar toegekend tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen.

Modderman was eind 19e eeuw hoogleraar strafrecht in Leiden

Hannah Brodersen, op dit moment werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Université de Neuchâtel (Zwitserland), krijgt de prijs toegekend voor haar proefschrift ‘Longer than life: How the ICTY strengthened the rule of law in Bosnia and Herzegovina and Serbia’, dat zij schreef aan de Universiteit Maastricht onder begeleiding van prof. mr. A.H. Klip en prof. dr. E. Versluis.

Lucas Noyon, op dit moment werkzaam als medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, krijgt de prijs toegekend voor zijn proefschrift ‘Strafrecht en publieke opinie. Een onderzoek naar de relatie tussen de strafrechtspleging en het publiek, met bijzondere aandacht voor het Openbaar Ministerie’, dat hij schreef aan de Universiteit Leiden onder begeleiding van prof. mr. J.H. Crijns en prof. dr. J.W. de Keijser.

Wetenschappelijke kwaliteit

De Moddermanprijs wordt toegekend door de aan de Universiteit Leiden verbonden prof. A.E.J. Moddermanstichting tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen. De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan degene die in de twee voorafgaande kalenderjaren een proefschrift heeft verdedigd aan een Nederlandse universiteit dat betrekking heeft op het strafrecht en aanverwante wetenschappen voor zover die van belang zijn voor een goed inzicht in het strafrecht en dat getuigt van een bijzondere wetenschappelijke kwaliteit.

Naar het oordeel van de selectiecommissie voldeden de proefschriften van Brodersen en Noyon ruimschoots en in gelijke mate aan dit criterium, reden waarom de prijs dit jaar tweemaal wordt toegekend.

Eervolle vermelding

Naast de toekenning van de Moddermanprijs aan Hannah Brodersen en Lucas Noyon, heeft de selectiecommissie een eervolle vermelding toegekend aan het proefschrift van Sara Arendse, getiteld ‘De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht. Een analyse van de jurisprudentie van de Hoge Raad’. Zij schreef dit proefschrift aan de Universiteit Leiden onder begeleiding van prof. mr. C.P.M. Cleiren en prof. mr. J.M. ten Voorde.

De selectiecommissie bestond dit jaar uit prof. mr. A.H. Klip (Universiteit Maastricht), prof. mr. K.K. Lindenberg (Rijksuniversiteit Groningen), prof. mr. C.P.M. Cleiren (Universiteit Leiden) en prof. dr. mr. M.J.F. van der Wolf (Universiteit Leiden/Rijksuniversiteit Groningen).

De toekenning van de prijzen wordt gemotiveerd door de selectiecommissie tijdens de uitreiking op vrijdag 18 november 2022 in het Kamerlingh Onnes Gebouw van de Universiteit Leiden. De prijs bestaat uit een door de beeldhouwer F. Letterie ontworpen bronzen penning en een geldbedrag.

De penning

Op de penning staat op de voorzijde een afbeelding van het hoofd van prof. A.E.J. Modderman (1838-1885), hoogleraar strafrecht te Leiden van 1870-1879 en daarna minister van Justitie. Aan de achterzijde van de penning staat het motto van de Universiteit Leiden en een kunstzinnige afbeelding.

A.E.J. Modderman studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in 1863 op een proefschrift, getiteld ‘De hervorming onzer strafwetgeving’. Hij werd in 1864 hoogleraar aan de voorganger van de Universiteit van Amsterdam, in 1870 gevolgd door een hoogleraarschap in Leiden. Hij was vanaf 1870 lid van de Staatscommissie voor de samenstelling van een Wetboek van Strafrecht. Als minister van Justitie (1879-1883) wist hij onder andere een nieuw Wetboek van Strafrecht tot stand te brengen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.