Universiteit Leiden

nl en

Jan de Keijser

Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.W. de Keijser
Telefoon
+31 71 527 7228
E-mail
j.w.de.keijser@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0619-4857

Sinds november 2014 is Jan de Keijser Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jan de Keijser

Sinds november 2014 is Jan de Keijser Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. In maart 2000 promoveerde hij cum laude in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de betekenis van straftheorieën in de praktijk van straftoemeting. In 2010 kwam Jan bij de afdeling Criminologie in dienst als Universitair Hoofddocent. Sinds november 2014 is hij Hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Ook maakt hij deel uit van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.

Onderzoek

Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar factoren die van invloed zijn op de legitimiteit van het strafrechtelijk systeem. Dat houdt onder andere onderzoek in naar rechterlijke beslissingsprocessen over bewijs en straf, publieke percepties van criminaliteit en rechtshandhaving, en de wisselwerking tussen juristen en technisch forensisch deskundigen. Bij zijn onderzoek komen nagenoeg alle (professionele) procesdeelnemers aan bod (politie, officieren van Justitie, rechters, advocaten, deskundigen), maar ook de publieke opinie. Het onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen strafrecht en sociale wetenschappen en laat zich kenmerken door gebruik en combinatie van uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen.

Hij publiceerde boeken en artikelen in nationale en internationale tijdschriften over o.a. deskundigenbewijs, waardering van processen verbaal, maatschappelijke responsiviteit van de rechter, de kloof tussen rechter en samenleving, morele straftheorieën, strafdoelen, rechterlijke straftoemeting, en publieke opinie over straf.

Promovendi (huidig):

 • Promotor (met prof.mr. J. Crijns) van Kiki Twisk, De interactie tussen procesdeelnemers en forensisch deskundigen in het licht van de waarheidsvinding in het strafproces. Het vergroten of overbruggen van de kloof? (gestart 2020).
 • Promotor (met dr. M. Kunst) van Roosmarijn van Es, Effecten van pro-justitia rapportages op beslissingen over bewijs en straf, (gestart 2018).
 • Promotor (met prof.mr. J. Crijns) van Lucas Noyon, Wisselwerking tussen OM en algemeen publiek, (gestart 2015).
 • Promotor (met prof.dr. A. Popma) van Babette van Hazebroek, Trajecten van en Reacties op Persistent Delinquent Gedrag, (gestart 2016)
 • Promotor (met prof.dr.ing. C. Berger) van Wouter Karst, De bewijskracht van medische bevindingen bij vermoedens van seksueel misbruik (buitenpromovendus NFI), (gestart 2015).

Onderwijs

Zijn reguliere vakken in het curriculum van Criminologie zijn: Inleiding Rechtspsychologie (Ba1), Preventie en Straffen (Ba3) en Onderzoeksvaardigheden (Ba3) . Daarnaast verzorgt hij onderwijs en trainingen bij SSR voor rechters en officieren van justitie en voor deskundigen in opleiding bij het NFI.

 

Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.17

Contact

Publicaties

 • Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) Lid College van bestuur van het NRGD
 • Nederlands Forensisch Instituut Trainer
 • Stichting Studiecentrum Rechtspleging Docent
 • Strafrecht & TBS Academie Docent
 • European Journal of Criminology Editorial board
 • Prof. A.E.J. Modderman Stichting Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.