Universiteit Leiden

nl en

Winnaars Meijers PhD-posities 2022 bekend

Jaarlijks stelt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid twee Meijers PhD-posities ter beschikking aan talentvolle onderzoekers. Eén positie staat open voor deelnemers aan het Pre-PhD Programme (PPP) en één positie staat open voor andere kandidaten van binnen en buiten Leiden.

De PhD-positie voor PPP'ers kent dit jaar, net als vorig jaar, twee winnaars. De afdelingen van de kandidaten met de beste voorstellen konden namelijk matchen, wat betekent dat op één Meijers PhD-positie twee promovendi kunnen worden aangesteld.

De PhD-positie voor PPP’ers gaat naar:

  • Manuela Dias Fonseca - begeleid door Miranda Boone en Sigrid van Wingerden - 'Harm reduction in practice: the best way to deal with addiction? A comparative analysis of the Dutch and Brazilian approach towards drug users'
  • Itai Siegel - begeleid door Bastiaan RijpkemaAfshin Ellian en Gelijn Molier- 'Conspiring against liberal democracy: conspiracy theories and militant democracy in the Netherlands'

Ook de open positie is dit jaar een gedeelde positie. Deze gaat naar:

  • Lianne Baars - begeleid door Helen Duffy en Margaretha Wewerinke-Singh - 'Climate change before international human rights courts and bodies: Towards procedural justice'
  • Talha Günay - begeleid door Jorrit Rijpma en Melanie Fink - 'Borders of accountability: judicial and administrative accountability mechanisms under EU law in the context of increased cooperation in the EU's return system'

Kandidaten werden in verschillende rondes geselecteerd. De eerste selectie is gemaakt door het Onderzoekbestuur, waarin werd bepaald welke kandidaten hun onderzoeksvoorstel nader mochten uitwerken. De tweede selectie werd uitgevoerd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit dr. H.T. Werminkdr. C.E. Roseprof. mr. Kosterdr. mr. Chevaliermr.drs. Hutten en mr. drs. Bontje.

De jury is erg tevreden over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen van de kandidaten. 'De Meijersronde trekt bijzonder talent aan', zegt juryvoorzitter Hilde Wermink. 'De onderzoeksvoorstellen en profielen van de onderzoekers waren van uitmuntende kwaliteit. We zijn trots dat binnen deze faculteit zoveel diverse onderzoeksideeën leven die zeer relevant zijn voor wetenschap en maatschappij. We hebben het volste vertrouwen dat de geselecteerde onderzoekers prachtige onderzoeksprojecten en onderzoeksresultaten op zullen leveren.'

Matchen

Omdat alle afdelingen konden matchen, heeft de sollicitatiecommissie uiteindelijk vier kandidaten kunnen voordragen voor een Meijers PhD-positie. Deze voordracht is vervolgens door het faculteitsbestuur overgenomen en bekrachtigd.

Dank aan alle mensen die op enig moment in het proces betrokken zijn geweest bij het selecteren van de kandidaten. Veel succes en plezier gewenst aan de kandidaten. We zien uit naar de resultaten van hun veelbelovende promotieprojecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.