Universiteit Leiden

nl en

Publicatie over ELS in het juridisch onderwijs

In Nederland heeft empirisch-juridisch onderzoek de laatste jaren een vlucht genomen. Maar hoe zit het met het onderwijs in empirisch-juridische vaardigheden? Deze vraag staat centraal in een artikel dat recentelijk gepubliceerd werd in het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.

In het artikel bespreken Ekaterina Pannebakker, Helen Pluut, Stijn Voskamp (alle drie onderzoekers van het programma Coherent Privaatrecht) en Wouter de Zanger (Universiteit Utrecht) de huidige stand van zaken aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van ELS-vakken die al concreet worden aangeboden aan Nederlandse rechtenfaculteiten. De resultaten van het onderzoek worden in dit artikel per faculteit en per studielaag besproken. De overkoepelende bevinding is dat in de bachelor- en masterfase het aanbod van ELS-onderwijs tamelijk gedifferentieerd en niet structureel is, terwijl in nagenoeg elke promovendi-opleiding een onderdeel gewijd is aan ELS. Het artikel sluit af met een blik vooruit, waarbij aanbevelingen voor het rechtencurriculum worden gedaan alsook discussiepunten en vervolgvragen voor onderzoek worden behandeld.

Het gedane onderzoek vormt een belangrijke stap in de doorontwikkeling van ELS-onderwijs aan de Nederlandse rechtenfaculteiten, een van de doelstellingen van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Het artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport 'Onderweg naar morgen – een inventarisatie van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderwijs' dat open access beschikbaar is. Het rapport dient als belangrijk naslagwerk voor een nauwkeurig overzicht van de huidige vakken met aandacht voor empirische onderzoeksmethoden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.