Universiteit Leiden

nl en

Stijn Voskamp

Universitair docent

Naam
Mr. S. Voskamp
Telefoon
+31 71 527 8823
E-mail
s.voskamp@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3852-5817

Stijn Voskamp is sinds 1 augustus 2018 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie over Stijn Voskamp

Stijn Voskamp is sinds 1 augustus 2018 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Voskamp (1989) studeerde van 2007 tot 2011 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd met ‘Civiel recht’ als studierichting. Aansluitend is zij gestart als docent bij de afdeling Civiel Recht van het Instituut voor privaatrecht, Universiteit Leiden. Bij deze afdeling heeft zij vanaf 2012 als PhD-fellow naast haar werkzaamheden als docent promotieonderzoek verricht op het gebied van het onderwijsrecht en civiel recht.

In 2018 is Voskamp gepromoveerd op het onderwerp: ‘Onderwijsovereenkomst’. In haar proefschrift onderzoekt Voskamp de rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders vanuit contractenrechtelijk perspectief. Zij past diverse fundamentele leerstukken van het contractenrecht op het gebied van de totstandkoming, de inhoud en de beëindiging toe in de context van het onderwijs, telkens met inachtneming van publiekrechtelijke normen, uit bijvoorbeeld de Leerplichtwet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. Het grensvlak van onderwijsrecht en civiel recht heeft ook in haar huidige functie haar aandacht.

Voskamp geeft onderwijs in diverse vakken op het terrein van het burgerlijk recht in de bachelor Rechtsgeleerdheid en in de master Civiel recht. Ook begeleidt zij bachelor- en masterscripties.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.14

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Sdu - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid Redacteur NTOR, redactionele werkzaamheden en schrijven van bijdragen
  • OSR juridische opleidingen Cursus aansprakelijkheid in het onderwijs verzorgen
  • Incidenteel docent divers Cursussen op het gebied van cviel recht en onderwijsrecht verzorgen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.