Universiteit Leiden

nl en

Stijn Voskamp

Universitair docent

Naam
Mr. S. Voskamp
Telefoon
+31 71 527 8823
E-mail
s.voskamp@law.leidenuniv.nl

S. Voskamp is sinds september 2011 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als docent en sinds juli 2012 als PhD-fellow.

Meer informatie over Stijn Voskamp

Stijn Voskamp (1989) studeerde van 2007 tot 2011 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd met ‘Civiel Recht’ als studierichting. Sinds september 2011 is zij verbonden aan de afdeling Civiel recht van de Leidse rechtenfaculteit en is zij werkzaam als docent.

Onderzoek

Titel onderzoek: Onderwijsovereenkomst: contractuele rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school.

In juli 2012 is zij begonnen met een promotieonderzoek op het gebied van het onderwijsrecht. Centraal in haar onderzoek staat de rechtsverhouding tussen leerling en ouders enerzijds en een school anderzijds. De vraag is niet alleen welke rechtsverhouding aan deze relatie ten grondslag ligt, maar ook hoe verschillende rechtsordes op de rechtsverhouding inwerken. In de literatuur krijgt de onderwijsovereenkomst veel aandacht, maar is het privaatrecht geschikt en is het efficiënt of effectief het instrumentarium van het contractenrecht te hanteren in onderwijsverhoudingen? Naar een regeling van de onderwijsovereenkomst in Boek 7 BW? 

Voorts geeft Stijn onderwijs in diverse vakken en begeleidt zij bachelor- en masterscripties.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie