Universiteit Leiden

nl en

Helen Pluut nieuwe voorzitter Young Academy Leiden

De Young Academy Leiden brengt jonge wetenschappers bij elkaar, vertegenwoordigt hun stem bij het maken van beleid en stimuleert interdisciplinaire samenwerking. Voorzitter Tom Louwerse draagt nu het stokje over aan Helen Pluut. ‘Het is zo waardevol om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s van andere faculteiten en instituten.’ Een dubbelinterview.

Helen Pluut is sinds 1 september de voorzitter van Young Academics Leiden.
Helen Pluut is sinds 1 september de voorzitter van Young Academy Leiden. 'We zorgen dat de stem van jonge academici gehoord wordt.'

Helen, wat worden jouw speerpunten komend jaar als voorzitter van de Young Academy Leiden (YAL)?

Helen Pluut: ‘Een belangrijk punt is dat we ons nog concreter willen bezighouden met beleid dat jonge onderzoekers raakt. Een voorbeeld daarvan is onze position paper over de impact van de coronacrisis op onze achterban. Uit een enquête die we hebben uitgezet, bleek dat jonge onderzoekers extra geraakt worden door deze crisis. Over onze aanbevelingen zijn we vervolgens in gesprek gegaan met het college van bestuur en met de decanen, maar ook landelijk pleiten we voor extra aandacht voor de gevolgen voor deze groep. Zo zorgen we dat de stem van jonge academici gehoord wordt.’

Tom Louwerse: ‘Het is fijn om te merken dat bestuurders binnen de universiteit ook graag met ons in gesprek gaan, en open staan voor onze inbreng. Zij zijn blij met een aanspreekpunt, met een groep die hen kan vertellen welke zorgen er leven onder jonge wetenschappers, of die kan helpen bij het ontwikkelen van beleid. Wij zijn kritisch, maar proberen dat altijd constructief te brengen, en dragen ook mogelijke oplossingen aan. En daarnaast brengen we natuurlijk jonge onderzoekers samen, discipline-overstijgend. Zo hopen we eraan bij te dragen dat jonge academici zich thuis voelen bij de universiteit en zich echt onderdeel voelen van de universitaire gemeenschap.’

Welke activiteiten kunnen we het komend jaar van de YAL verwachten?

TL: ‘We gaan zeker door met de lunchbijeenkomsten voor jonge onderzoekers – al is alles nu een beetje afhankelijk van de maatregelen. We hebben er een aantal online georganiseerd, en die worden toch goed bezocht. Juist in coronatijd bleken mensen behoefte te hebben aan zo’n digitale samenkomst. We krijgen er veel positieve reacties op: mensen vinden het leuk om collega’s van andere instituten of faculteiten te ontmoeten en ervaringen te delen. Zo ontdek je vaak dat iemand uit een heel ander vakgebied tegen dezelfde dingen aanloopt als jij, omdat hij of zij in dezelfde onderzoeksfase of positie zit. Het is fijn om dan te kunnen sparren of kennis te delen. En voor ons als YAL zijn het vruchtbare bijeenkomsten omdat we horen wat er speelt bij jonge wetenschappers.’

HP: ‘We hebben er dit jaar zes nieuwe leden bij, dat biedt mogelijkheden om meer te doen. Plannen waren er altijd genoeg, maar door tijdgebrek komen we niet aan alles toe. Dus het is fijn dat we nu met meer leden zijn. Zelf ben ik erg enthousiast over de blog die we hebben opgezet, VoicesofYoungAcademics.nl. Dat is een blog voor en door jonge wetenschappers. Iedereen kan er bijdragen voor insturen, of reageren op ervaringen en verhalen van anderen. En we gaan een interdisciplinaire honours class over duurzaamheid geven. We staan in de syllabus, nu nog wachten op enthousiaste studenten! Wat men ook zeker kan verwachten zijn activiteiten waarbij we mensen van allerlei faculteiten rond interdisciplinaire thema’s bij elkaar brengen.’

Tom Louwerse neemt afscheid als eerste voorzitter van de YAL. 'Het was uitdagend en spannend om dit op te zetten.'
Tom Louwerse neemt afscheid als eerste voorzitter van de YAL. 'Het was uitdagend en spannend om dit op te zetten.'

Tom, jij was de eerste voorzitter van de YAL. Hoe was dat?

TL: ‘Het is heel leuk om zoiets op te zetten, maar ook spannend omdat je nog niet heel goed weet waar het naar toe zal gaan. We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met een groep van dertien personen, samengesteld door de Leidse leden van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW, red.). Er was bij aanvang natuurlijk wel een globaal idee wat Young Academy Leiden zou moeten zijn, maar dat moesten wij gaan uitwerken. Waar staan we voor, wat is onze visie, en wat gaan we daarmee doen? Dat was heel uitdagend.’

HP: ‘Al vrij snel besloten we dat we een actieve rol wilden spelen voor alle jonge onderzoekers binnen de Universiteit Leiden. Vervolgens formuleerden we drie ‘pijlers’, waarop onze activiteiten gericht zijn: interdisciplinariteit, onderwijs- en onderzoeksbeleid en outreach. We hebben echt de tijd genomen om deze missie te formuleren, zodat we met een duidelijk doel activiteiten organiseren, knelpunten aankaarten of beleidsvoorstellen schrijven.’

Is het niet jammer om het stokje over te dragen nu de YAL echt staat?

TL: ‘Nee, we hebben van tevoren al afgesproken dat het ons goed leek als de voorzitter niet te lang zou aanblijven. Helen was vanaf het begin vicevoorzitter, zij neemt nu de voorzittersrol over. Er komt een nieuwe vicevoorzitter, Annemarie Samuels, en zij neemt over een jaar dan weer het stokje van Helen over. Zo zorg je voor continuïteit – voorzitter en vicevoorzitter werken veel samen – en tegelijkertijd heb je elk jaar ‘vers bloed’, wat nieuwe ideeën oplevert. En ik blijf natuurlijk gewoon lid van de YAL. Zonder voorzitterstaken kan ik mij weer meer op inhoudelijke zaken gaan richten, dat vind ik ook leuk.’

Wat wil je Helen meegeven als kersverse nieuwe voorzitter?

TL: ‘Nou, volgens mij hoef ik haar geen stichtelijke woorden mee te geven, want ik ken Helen als iemand die heel goed weet wat ze wil en hoe ze daar mensen in mee kan krijgen. Dat heeft ze de afgelopen tijd als vicevoorzitter al laten zien. Wij hebben veel taken samen gedaan, dus ik ben er zeker van dat Helen weet wat ze kan en wil doen. We hebben ook altijd gezegd dat voorzitter en vicevoorzitter allebei een faciliterende rol hebben voor de leden, en Helen zal anderen de ruimte geven om met ideeën te komen.

HP: ‘Wat een mooie woorden! Ik vond het inspirerend om de afgelopen anderhalf jaar met Tom samen te werken, en te zien hoe hij het voorzitterschap vervulde. Ik denk dat wij elkaars krachten goed kenden en konden benutten. Dat is ook wel YAL-eigen: dat we elkaar aanmoedigen en ondersteunen in wat we doen. We zijn een positieve, constructieve club, en dat zet ik graag voort.’

Tekst: Marieke Epping
Foto boven: Groepsfoto van de Young Academy Leiden bij hun aantreden in 2019.

Young Academy Leiden: wetenschappers die de toekomst vormen

De Young Academy Leiden (YAL) is een selecte groep jonge academici aan de Universiteit Leiden. De YAL, opgericht in begin 2019, dient als platform om enthousiaste en ambitieuze jonge academici (post-PhD) die aan het begin van hun carrière staan bij elkaar te brengen. De Young Academy Leiden bestaat momenteel uit 18 leden. Zij vertegenwoordigen een verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines en zijn afkomstig van de verschillende faculteiten van de universiteit. Meer over de missie, projecten en activiteiten vind je op de website van Young Academy Leiden.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.